سیگار الکترونیکی حرام است

شورای فتوای مالزی در حکمی، استفاده از سیگارهای الکترونیکی را برای مسلمانان این کشور حرام اعلام کرد.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از برنا، رئیس مجمع اسلامی اندونزی در این باره اظهار داشت: هر آنچه مصرفش برای بدن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، آگاهانه یا غیر اگاهانه مضر باشد و منجر به مریضی یا مرگ شود، به هیچ عنوان مجوزی برای استفاده از آن جود ندارد.

«عبد الشکور حسین» تاکید کرد که این نوع از سیگارها برای بدن مصرف کنندگان مضر است و در صورت مضر بودن این نوع از سیگار برای سلامت جامعه، مقامات اندونزی این قدرت را دارند که با فروش و استفاده از این سیگارها مقابله کنند.

گفتنی است که سیگارهای الکترورنیکی در کشورهایی چون کویت و امارات متحده عربی نیز برای مسلمانان، ممنوع اعلام شده است.

20102

کد خبر: 567145