مدیرکل زندان های استان تهران تغییر کرد

با حکم رئیس سازمان زندان ها، مصطفی محبی به عنوان مدیر کل جدید زندان های استان تهران معرفی شد.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از مهر، علی اصغر جهانگیر، طی احکام جداگانه ای سهراب سلیمانی(مدیر کل زندان های استان تهران) را به سمت سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی سازمان زندان ها و مصطفی محبی را به عنوان مدیر کل جدید زندان های استان تهران منصوب نمود.

در بخشی از حکم سهراب سلیمانی آمده است: نظر به تجارب مفید و ارزشمند جنابعالی در طی سالیان خدمت در عرصه مسائل زندانبانی کشور به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولیعصر(عج) و به کار گیری توان علمی و تجربی تمامی مدیران و همکاران، نقش موثری در حصول اهداف عالیه سازمان ایفا نمایید.

با انتصاب سهراب سلیمانی به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی، دکتر جهانگیر طی حکم دیگری مصطفی محبی را به عنوان مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران منصوب نمود.

در حکم مدیرکل زندان های استان تهران آمده است: اصلاح و تربیت مجرمین و بزهکاران و فراهم ساختن بستر و زمینه لازم برای بازگشت سالم و شرافتمندانه آنان به آغوش خانواده و اجتماع همزمان با اجرای احکام قضایی از جمله اهداف مهم و بنیادی تاسیس سازمان است که دسترسی به آن مستلزم برنامه ریزی جامع و اصولی بر مبنای فرهنگ انسان ساز و تعالی بخش اسلام با بهره گیری از کلیه امکانات بالقوه موجود و نیز همکاری و هماهنگی همه جانبه با مسئولین محترم قضایی و اجرایی استان و جلب حمایت مادی و معنوی آنان خواهد بود.

مصطفی محبی پیش از این معاون قضائی دادستان تهران بود.

20103

کد خبر: 647689