دانشگاه تبریز به عنوان مجری همکاری علمی ایران و ترکیه انتخاب شد

رئیس دانشگاه تبریز گفت: این دانشگاه به عنوان دبیرخانه همکاری های مشترک علمی و آموزشی میان کشور ایران و ترکیه انتخاب شده است.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از مهر، محمدرضا پور محمدی گفت: دانشگاه تبریز به عنوان مرجع ارتباطی میان دانشگاه های ایران و ترکیه انتخاب شده است که با راه اندازی دبیرخانه ای برای این موضوع قرار است این دبیرخانه در ۸ محور علمی و آموزشی فعالیت کند.

او افزود: هدف از راه اندازی این دبیرخانه تسهیل سازی در روند فعالیت امور و جلوگیری از موازی کاری است.

اجرای طرح های مشترک میان ایران و ترکیه

رئیس دانشگاه تبریز با بیان اینکه انجام تحقیقات مشترک یکی از فعالیت های این دبیرخانه خواهد بود، گفت: طی سال های های گذشته تحقیقات مشترک به صورت فردی میان اساتید ایرانی و دانشگاه های ترکیه ای صورت می گرفت اما برنامه داریم این روند را به با برنامه ریزی دقیق و مشخص ادامه دهیم.

پور محمدی گفت: طی سال های گذشته ۲۰ مورد تحقیق مشترک میان ایران و ترکیه انجام شده است اما برنامه داریم این روند را سرعت بخشیم.

او گفت: بنابراین طی ۲ ماه آینده عناوین پروژه های پیشنهادی توسط دبیرخانه تدوین و برای دانشگاه های ایران و ترکیه ارسال خواهد شد.

افزایش پذیرش دانشجوی ترکیه ای

رئیس دانشگاه تبریز گفت: برنامه داریم ظرفیت پذیرش دانشجویان ترکیه ای را در کشور افزایش دهیم که براین اساس ۵۰ بورس از طریق دانشگاه های ایرانی به دانشجویان ترکیه ای اعطا خواهد شد.

پور محمدی گفت: همچنین قرار است در دانشگاه های کشور ترکیه نیز برای دانشجویان ایرانی ۵۰ ظرفیت بورس ایجاد شود.

ارزیابی دانشگاه های ترکیه

او گفت: قرار است از سوی وزارت علوم هیات عالی رتبه ای به کشور ترکیه سفر کنند و دانشگاه های این کشور را برای ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی ارزیابی کنند.

رئیس دانشگاه تبریز گفت: این هیات طی ۳ ماه آینده به ترکیه اعزام خواهند شد.

پورمحمدی گفت: از دیگر برنامه های این دبیرخانه افزایش فرصت های مطالعاتی برای اساتید و دانشجویان ایرانی در کشور ترکیه است.

او گفت: همچنین این دبیرخانه باید زمینه برگزاری کنفرانس ها و دوره های آموزشی فراهم کند که طی یک سال آینده دو کنفرانس مشترک میان دانشگاه های ایران و ترکیه در حوزه تجاری سازی دستاوردهای دانشگاه ها و راه کارهای افزایش همکاری میان دانشگاه های ایران و ترکیه برگزار خواهد شد.

20104

کد خبر: 649245