علیرضا رئیسیان: در هیچ کشوری دیگر خانه سینما وجود ندارد

علیرضا رئیسیان می گوید: در هیچ کشوری دیگر خانه سینما وجود ندارد. الگوی نهاد خانه سینمای ما را آقای انوار از اتحاد جماهیر شوروی گرفت. هدف مدیران آن دوره شکل گیری نهاد صنفی زیر نظر دولت و با تمایلات دولت بود. اما در روسیه هم دیگر چنین جایی را تعطیل کردند و آکادمی و سندیکا دارند. 

به گزارش ایسکانیوز، علیرضا رئیسیان، مهمان این هفته گفتگوی تصویری برنامه ۳۵ بود، او بی پرده با فریدون جیرانی از زمان حضورش در خانه سینما می گوید.

گزیده صحبت های صریح علیرضا رییسیان درباره وضعیت اصناف سینمای ایران در ادامه بخوانید.

او درباره ارتباطش با جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی دولت سابق گفت: هیچ وقت هیچ صحبت و هیچ ارتباطی با آقای شمقدری و مدیران آن دوره نداشتم. اما دوستانی در طیف خانه سینما بودند که دسته گل یک متری برای بازگشت علیرضا سجادپور از حج بردند!

رئیسیان با اشاره به سیاسی شدن خانه سینما اظهار داشت: آقای مسعود جعفری جوزانی گفت که سه بار در شوریعالی سینما آقای احمدی نژاد گفت بروید خانه سینما را باز کنید و باز نشد. چون مقاومت هایی بود که این اتفاق نیفتد. چرا نباید باز می شد؟ چون منافع عده ای در تعطیلی خانه سینما بود. نتیجه گیری این است که شما وقتی با جناح های سیاسی وارد بده بستان می شوید موقعیت تان را آنها تعریف می کنند.

او ادامه داد؛ در محفلی جواد شمقدری قسم جلال الله خورد که در تعطیلی خانه سینما تقصیری نداشته بلکه شورای فرهنگ عمومی این حکم را داده.

کارگردان فیلم «دوران عاشقی» با اشاره به شکل گیری خانه سینما تاکید کرد: در هیچ کشوری دیگر خانه سینما وجود ندارد. الگوی نهاد خانه سینمای ما را آقای انوار از اتحاد جماهیر شوروی گرفت. هدف مدیران آن دوره شکل گیری نهاد صنفی زیر نظر دولت و با تمایلات دولت بود. اما در روسیه هم دیگر چنین جایی را تعطیل کردند و آکادمی و سندیکا دارند. امروز در سینمای دنیا سندیکا کار صنفی می کند و آکادمی کار فرهنگی و ارتقا را انجام می دهد و وارد مسایل صنفی نمی شود. او اظهار داشت: ثبت صنف در وزارت کار بدترین اشتباه است و نه پیش برنده، نه مترقی و نه در شان سینماگران است. به نظرم صنوف باید در وزارت صنعت و معدن ثبت بشوند. اگر در هیئت دولت، سینمای ایران به عنوان صنعت سینمای ملی شناخته بشود و به دنبالش در وزارت صنعت ثبت بشود از امتیازات فراوانی بهره مند خواهد شد.

503502

کد خبر: 653644