آمار تماشاگران سالن های تئاتر تا 25 تیر ماه اعلام شد

سالن های مجموعه تئاتر شهر ، تماشاخانه سنگلج و خانه نمایش اداره تئاتر تعداد تماشاگران نمایش های روی صحنه خود را تا جمعه 25 تیر اعلام کردند.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی ، مجموعه تئاتر شهر در گزارشی تعداد تماشاگران 6 نمایش خود را به شرح زیر اعلام کرده است:

نمایش روزهای بی باران به کارگردانی امین بهروزی در تالار سایه میزبان 2307 تماشاگر بوده است. این نمایش طی 38 اجرای خود 352 میلیون و 400 هزار ریال فروش داشته که شامل 1508 بلیط تمام بها ، 70 بلیط نیم بها ، 292 بلیط تخفیف دار و 437 بلیط میهمان می شود.

نمایش سفر به نهایت دور که تنها 4 اجرای آن انجام شده نیز میزبان 333 تماشاگر بوده است. این نمایش در تالار چهارسو و با کارگردانی محمد میرعلی اکبری 35میلیون و 250 هزار ریال فروش داشته است. برای این نمایش 73 بلیط تمام بها ، 85 بلیط تخفیف دار و 175 بلیط میهمان ارائه شده است.

در تالار قشقایی نمایش راهنمای تئاتر شهر به کارگردانی نیکو ممدوحی طی 7 اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان 254 تماشاگر بوده است و مبلغ فروش این نمایش 30 میلیون رایل اعلام شده است. برای این نمایش 108 بلیط تمام بها ، 4 بلیط نیم بها ، 50 بلیط تخفیف دار و 92 بلیط میهمان ارائه شده است.

نمایش مجلس ضزبت زدن به کارگردانی محمد رحمانیان که در تالار اصلی این مجموعه روی صحنه بود طی 32 اجرا میزبان 20311 تماشاگر بود و مبلغ گیشه این نمایش به 6 میلیاردو 702 میلیون و 100 هزارریال رسید. برای این نمایش 8232 بلیط تمام بها ، 10073 بلیط تخفیف دار و 2006 بلیط میهمان ارائه شده است.

نمایش صندوقچه زار گنجور دیگر نمایش تالار قشقایی نیز که کارگردانی آن را مرضیه نادری انجام داده طی 7 اجرا میزبان 301 تماشاگر بوده است. برای این نمایش فروش 32 میلیون و 800 هزار ریال ثبت شده که حاصل 96 بلیط تمام بها ، 80 بلیط نیم بها ، 35 بلیط تخفیف دار و 90 بلیط میهمان است.

نمایش پرواز عمود کبوتر دریایی... نیز که با کارگردانی سیما شیبانی در تالار قشقایی 7 اجرا را پشت سر گذاشته در این زمان میزبان 486 تماشاگر بوده است. این نمایش با ارائه 254 بلیط تمام بها ، 43 بلیط نیم بها ، 56 بلیط تخفیف دار و 133 بلیط میهمان به فروش 64 میلیون و 60 هزار ریال دست پیدا کرده است.

اما در تماشاخانه سنگلج که میزبان نمایش شیش و بش به کارگردانی سیدجواد روشن است ، تعداد تماشاگران هفته گذشته 386 تن اعلام شده است. این نمایش از 20 تا 25 تیر 157 بلیط تمام بها ، 2 بلیط نیم بها ، 78 بلیط تخفیف دار و 149 میهمان داشته است. مبلغ فروش این نمایش 31 میلیون و 831 هزار و 500 ریال اعلام شده است.

خانه نمایش اداره تئاتر نیز که میزبان نمایش هفت هشتم به کارگردانی حمید اصغری تتماج و علی برجی است در هفته گذشته میزبان 162 تماشاگر بوده است. سالن خانه نمایش از جمله سالن هایی است که بیشترین تماشاگران آن را هنرمندان و دانشجویان تئاتر تشکیل می دهند.

505502

کد خبر: 662332