تعیین  نواب رییس فراکسیون امید

نواب رییس فراکسیون امید مجلس انتخاب شدند.

به گزارش ایسکانیوز، محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان و عبدالکریم حسین زاده نماینده مردم نقده نواب رییس فراکسیون امید شدند.

محمدرضا عارف نماینده مردم تهران در جلسه سه شنبه این فراکسیون به عنوان رییس این فراکسیون انتخاب شد.

201/201

کد خبر: 663707