ماهنامه "مهر نامه" به اتهام تبلیغ گروه‌های مخالف نظام مجرم شناخته شد

دبیر هئیت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: ماهنامه مهر نامه در دادگاه مطبوعات به اتهام تبلیغ گروه‌های مخالف نظام مجرم شناخته شد.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران علی اکبر کسائیان دبیر هئیت منصفه دادگاه مطبوعات در باره روند برگزاری دادگاه مطبوعات امروز (یکشنبه) گفت: دادگاه رسیدگی به اتهامات سایت بولتن نیوز، پیام نور و ماهنامه مهرنامه امروز در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمد کشکولی برگزار شد.

او افزود: مدیر مسئول سایت بولتن نیوز به اتهام نشر مطالب خلاف واقع از سوی اعضای هئیت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته نشد.

دبیر هئیت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: دادگاه مطبوعات استان تهران مسعود رحمت حیدری مدیر مسئول سایت پیام نور و خبرگزاری ایلنا را به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر را با اکثریت آرا، مجرم ندانست و تبرئه کرد.

کسائیان گفت: مدیر مسئول ماهنامه مهرنامه به اتهام نقل مطالب از گروه های مخالف نظام همراه با تبلیغ به نفع همان گروه ها در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد و هئیت منصفه دادگاه مطبوعات به اتفاق آرا، مدیر مسئول این ماه نامه را مستحق تخفیف ندانست.

105105

کد خبر: 664625