بررسی روش های پرداخت در نظام سلامت توسط قائم مقام وزیر بهداشت

قائم مقام وزیر بهداشت گفت:آنچه در قوانین ماست و نمایندگان هم در اصلاحات برنامه ششم تاکید دارند خرید راهبردی یعنی خرید از بهترین مداخلات بهداشتی درمانی و از بهترین تامین کنندگان است.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از پایگاه خبری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، دکتر ایرج حریرچی قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شب گذشته با حضور در برنامه نبض شبکه خبر که باموضوع روش های پرداخت در نظام سلامت اجرا شد، با اشاره به اینکه 10.5 درصد تولید ملی کشورها صرف حوزه سلامت می شود، گفت: ۷۰ درصد هزینه های سلامت به ارائه کنندگان خدمات پرداخت می شود.

سخنگوی وزات بهداشت با اشاره به موضوع برنامه که بررسی روش های پرداخت در نظام سلامت است ،تاکید کرد: اظهار نظر درباره مکانیسم های پرداخت بدون توجه به سابقه گذشته ، به بیراهه رفتن است و متاسفانه یکی از مشکلات در ایران، فیلسوف نمایی درباره موضوعی است که هیچ گونه تحقیق و مطالعه قبلی در خصوص آن انجام نمی دهند.

دکتر حریرچی، انگیزه های مالی را مهمترین عامل موثر در رفتار سازمانی دانست و گفت: در حال حاضر غالب شیوه پرداخت در نظام سلامت کشور، بر اساس «فی فورسرویس» یا همان پرداخت به ازای خدمت است. البته، به این شیوه پرداخت، کارانه نیز گفته می شود که با کارانه و پاداشی که سازمان ها پرداخت می کنند تفاوت دارد.

قائم مقام وزیر بهداشت، خرید راهبردی را یکی دیگر از شیوه های پرداخت در نظام سلامت کشور دانست و افزود: آنچه در قوانین ماست و نمایندگان هم دراصلاحات برنامه ششم تاکید دارند، خرید راهبردی است و ما سعی می کنیم خدمات را از بهترین تامین کننده و با بهترین مکانیسم پرداخت، دریافتکنیم.

معاون کل وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که پرداخت ها در نظام سلامت به شیوه فی فور سرویس در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه اعمال می شود، گفت: این شیوه پرداخت از سال ۱۳۷۴ به بیمارستان های کشور آمد و تمام نظام های مترقی سلامت با خردورزی سعی در به حداقل رساندن نظام فی فورسرویس هستند.

دکتر حریرچی با اشاره به اینکه در سال ۷۴ ، ۵۰ درصد مردم بیمه نبودند، افزود: در نظام های مبتنی بر حقوق، کمترین انگیزه برای خدمت وجود دارد.

قائم مقام وزیر بهداشت گفت: بعد از سال۹۳ نظام پرداخت را به طرز معنی داری تغییر دادیم و میزان پرداختی در کشور از کل هزینه های سلامتکاهش پیدا کرده است که ممکن است سازمان های بیمه ای آن را حس نکرده باشند.

20106

کد خبر: 678243