خودکشی یک کارگر در سه راهی عسلویه

روز گذشته یکی از کارگران فازهای گازی عسلویه، با طناب دار به زندگی خود خاتمه داد.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از ایلنا، صبح روز گذشته ( دوم شهریور ماه) یک کارگر در عسلویه با بستن طناب به گردن و خالی کردن زیرپایش خودکشی کرد.

از قرار معلوم، این اتفاق کنار فنس منطقه ویژه پارس در سه راهی عسلویه رخ داده است.

ظاهرا فرد متوفی کارگر یکی از فازهای گازی عسلویه بوده است.

از هویت و انگیزه اصلی این فرد، اطلاع دقیقی در دست نیست.

105/104

کد خبر: 680151