بهترین کشورها برای مهاجرت کدام اند؟

موسسه اچ اس بی سی در یکی از تحقیقات خود 20 کشور جهان را معرفی کرده است که در آن ها می توانید زندگی راحت و دوستان خوبی داشته باشید.

نیوشا یعقوبی: اگر قصد داشته باشید به جز ایران در کشور دیگری زندگی کنید، کدام کشور را انتخاب می کنید؟ ملاک های مورد نظر شما چیست؟ آیا تا به حال به این فکر کرده اید که بهترین مکان ها در جهان برای زندگی کدام کشور ها هستند؟

موسسه اچ اس بی سی در این زمینه در یک سال میزان مهاجرت ها را در 197 کشور بررسی کرده و پرسشنامه هایی در اختیار 2700 هزار نفر با رده سنی متفاوت قرار داده است. این موسسه نتایج این تحقیقات را از نمره یک رتبه بندی کرده است که به شرح زیر است:

ایتالیا

امتیاز کلی این کشور: 0.48

امتیاز شیوه زندگی :0.61

امتیاز مهمان نوازی مردم : 0.56

میزان پیشرفت: 0.29

مکزیک

امتیاز کلی این کشور: 0.49

امتیاز شیوه زندگی : 0.54

امتیاز مهمان نوازی مردم: 0.55

میزان پیشرفت: 0.36

امارات متحده عربی

امتیاز کلی این کشور:0.50

امتیاز شیوه زندگی: 0.49

امتیاز مهمان نوازی مردم: 0.58

میزان پیشرفت: 0.42

ترکیه

امتیاز کلی این کشور:0.50

امتیاز شیوه زندگی: 0.53

امتیاز مهمان نوازی مردم: 0.54

میزان پیشرفت:0.43

سوئیس

امتیاز کلی این کشور: 0.50

امتیاز شیوه زندگی: 0.58

امتیاز مهمان نوازی مردم: 0.53

میزان پیشرفت: 0.40

استرالیا

امتیاز کلی این کشور:0.51

امتیاز شیوه زندگی: 0.54

امتیاز مهمان نوازی مردم: 0.51

میزان پیشرفت: 0.47

عمان

امتیاز کلی این کشور:0.51

امتیاز شیوه زندگی: 0.49

امتیاز مهمان نوازی مردم: 0.60

میزان پیشرفت: 0.44

مالزی

امتیاز کلی این کشور: 0.52

امتیاز شیوه زندگی: 0.49

امتیاز مهمان نوازی مردم: 0.55

میزان پیشرفت: 0.52

ژاپن

امتیاز کلی این کشور: 0.52

امتیاز شیوه زندگی: 0.60

امتیاز مهمان نوازی مردم: 0.64

میزان پیشرفت: 0.33

هنگ کنگ

امتیاز کلی این کشور: 0.53

امتیاز شیوه زندگی: 0.48

امتیاز مهمان نوازی مردم: 0.61

میزان پیشرفت: 0.50

نروژ

امتیاز کلی این کشور: 0.54

امتیاز شیوه زندگی: 0.55

امتیاز مهمان نوازی مردم: 0.55

میزان پیشرفت: 0.51

تایلند

امتیاز کلی این کشور:0.54

امتیاز شیوه زندگی:0.54

امتیاز مهمان نوازی مردم:0.52

میزان پیشرفت:0.57

فرانسه

امتیاز کلی این کشور: 0.55

امتیاز شیوه زندگی: 0.65

امتیاز مهمان نوازی مردم:0.56

میزان پیشرفت: 0.44

جمهوری چک

امتیاز کلی این کشور:0.55

امتیاز شیوه زندگی:0.56

امتیاز مهمان نوازی مردم:0.60

میزان پیشرفت:0.50

تایوان

امتیاز کلی این کشور:0.56

امتیاز شیوه زندگی:0.51

امتیاز مهمان نوازی مردم:0.66

میزان پیشرفت:0.52

بحرین

امتیاز کلی این کشور: 0.56

امتیاز شیوه زندگی: 0.52

امتیاز مهمان نوازی مردم:0.62

میزان پیشرفت: 0.56

سنگاپور

امتیاز کلی این کشور: 0.59

امتیاز شیوه زندگی: 0.59

امتیاز مهمان نوازی مردم:0.67

میزان پیشرفت:0.52

کانادا

امتیاز کلی این کشور: 0.60

امتیاز شیوه زندگی:0.59

امتیاز مهمان نوازی مردم: 0.65

میزان پیشرفت: 0.56

اسپانیا

امتیاز کلی این کشور:0.61

امتیاز شیوه زندگی: 0.69

امتیاز مهمان نوازی مردم:0.64

میزان پیشرفت: 0.49

نیوزلند

امتیاز کلی این کشور: 0.64

امتیاز شیوه زندگی: 0.61

امتیاز مهمان نوازی مردم: 0.67

میزان پیشرفت: 0.64

20106

کد خبر: 680634