زمانبندی ثبت نام  تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 95

متقاضیان شرکت کننده در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته برای ثبت نام در تکمیل ظرفیت برخی از رشته ها از 13 مهرماه به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از ایرنا، حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور روز دوشنبه گفت: متقاضیان شرکت کننده در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته درصورت واجد شرایط بودن می توانند از 13 تا 17 مهمرماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش www.sanjesh.irg نسبت به انتخاب 20 کد رشته محل (درصورت وجود) از کد رشته محل های تحصیلی مورد علاقه خود و از کد رشته محل امتحانی مربوط اقدام و به ترتیب اولویت در این سایت ثبت کنند.
وی افزود: ظرفیت پذیرش کد رشته محل های جدید و تکمیل ظرفیت کد رشته محل های بر اساس اطلاعیه منتشره حدود 81 هزار نفر است.
180
هزار و 86 نفر در کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرفته شدند که 85 هزار و 547 نفر زن و 94 هزار و 539 نفر مرد بودند.
برای شرکت در این آزمون، 761 هزار و 273 داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد 392 هزار و 559 نفر زن و و 368 هزار و 714 نفر مرد بودند.
از تعداد 761 هزار و 273 داوطلب ثبت نام کننده تعداد 566 هزار و 159 نفر در جلسه آزمون حاضر بودند و از میان حاضرین در جلسه آزمون تعداد 444 هزار و 532 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.
از تعداد 444 هزار و 532 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند.

101

کد خبر: 683135