قرایی مقدم : تاثیر سوء رفتارهای سنتی بر افزایش کودک آزاری

اساسا کشورهای "جرم خیز" آمار بیشتری در بحث کودک آزاری دارند، خواه کشوری توسعه یافته باشد و یا در حال توسعه چرا که توسعه یافتگی تاثیر زیادی در کم و زیاد بودن کودک آزاری ندارد.

به گزارش ایسکانیوز، مشکل کودک آزاری در غالب کشورهای جهان اعم از پیشرفته و در حال توسعه دیده می شود، اما در جوامع جرم خیز آمار کودک آزاری بسیار بالاتر از سایر جوامع است. در جوامعی که خشونت های سازمان یافته مثل جنگ یا انواع آسیب های اجتماعی زیاد است و نابرابری های اجتماعی وجود دارد و هم چنین در جوامعی که خشونت در سطح جامعه، رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، مقبول است و قوانین مشخص و مؤثری نیز در زمینه حمایت از حقوق کودکان وجود ندارد، میزان کودک آزاری بسیار بالاتر از جوامع و کشورهایی است که خشونت کمتری در آن ها رواج دارد.

در کشورهای توسعه یافته کودک آزاری جزو جرم های سنگین است و با کسانی که مرتکب کودک آزاری شده باشند برخورد شدید می شود و مجازات سنگینی برای این گونه افراد در قانون پیش بینی شده است.

نکته ای که در امر کودک آزاری حائز اهمیت است ریشه های فرهنگی و ریشه های بنیادی یک جامعه است که می تواند در میزان و شدت "کودک آزاری" تاثیرگذار باشد.

دکتر قرایی مقدم، به عنوان یک کارشناس، در گفت وگو با خبرنگار ایسکانیوز با اشاره به بحث مطرح شده توضیح می دهد که خشونت علیه کودک که شامل بدرفتاری، ضرب و شتم و تعارض های جنسی است، از جمله مواردی هستند در حوزه فرهنگی، کودک آزاری محسوب می شوند.

قرایی مقدم معتقد است: رفتارهای سنتی جامعه هم از عوامل کودک آزاری هستند چرا که برخی از این رفتارها از حوزه تنبیه خارج می شود و آسیب هایی را برای کودک دربرخواهد داشت. او توصیه می کند که برخی از سنت ها در رابطه با تربیت کودکان باید تغییر کنند.

تحصیل والدین و سواد اجتماعی آنها در کودک آزاری موثر هستند و به گفته قرایی مقدم کودکانی که در خانواده های معتاد و بی سواد تربیت می شوند بیشتر در معرض آزارو اذیت های جسمی و روانی قرار می گیرند. همچنین اغلب بزرگسالانی که خود در کودکی مورد آزار واقع شده اند، هم مستعد کودک آزاری هستند.

بر این اساس با توجه به اینکه مسائل اقتصادی در خانواده ها تاثیرهای مخربی دارد و اغلب قشر ضعیف که برخی از آنان معتاد بوده و شرایط مناسبی در امور زندگی ندارند می توان برآورد کرد که کودکان تربیت شده در این قشر از جامعه با توجه به مسائلی که گفته شد در معرض آزار قرار دارند هر چند که این مورد صد در صد نیست و نمی توان به کل این قشر از جامعه بسط داد.

اما چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر 8 هزار مورد کودک آزاری در ایران که این رقم افزایش کودک آزاری را نشان می دهد. در سال 93 هم آمار غیررسمی از افزایش کودک آزاری در ایران خبر داده بود که البته این آمار غیررسمی، رقمی را اعلام نکرده بود. دکتر قرایی مقدم البته اعلام این آمار را دقیق نمی داند و معتقد است که اعلام آمار درست نیست، چرا که در لحظه این آمار تغییر می کنند و یا گاهی به دلیل برخی ملاحظات ارقام دقیقی اعلام نمی شود.

به گفته قرایی مقدم، در حالی که کودکانِ مادران آسیب دیده اجتماعی اغلب در معرض آزارو اذیت هستند اما برخی برآوردها نشان می دهد که بیش از ۳۷ درصد کودک آزاری ها گزارش شده از سوی "پدران " صورت گرفته است. این در حالی است که پدر در قوانین ایران سرپرست قانونی بوده و بر مدار قانون مدنی از مسئولیت کیفری در قبال فرزند خود، مستثنی است.

غیر قابل تصور است که بدانیم کودک آزاری در بدترین وضعیت موجود خود در جهان قرار دارد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و یک سازمان مستقل حمایت از حقوق کودکان، سالانه بیش از5 میلیون کودک درسراسر جهان مورد اذیت و سوء استفاده قرار می گیرند که در ۱۴ تا ۱۷ درصد از موارد به مرگ کودکان منجر می شود. به گزارش این نهاد مستقل، بیش از نیمی از کودک آزاری ها به علت ترس کودکان و یا ترس خانواده ها از به خطر افتادن آبرو، گزارش نمی شود.

105/110

کد خبر: 686913