ارزیابی یک فعال اصلاح طلب  از ترمیم کابینه دولت

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: موانع تشکیل یک کابینه کارآمد باید برطرف شود، زیرا تنها تغییر وزیر نمی‌تواند خیلی موثر باشد.

به گزارش ایسکانیوز، جواد امام درارزیابی خود از ترمیم کابینه اظهار کرد:‌ وزیر جدید باید برنامه‌های دولت را پیش ببرد، بنابراین باید، مدیران همراه با برنامه‌های دولت داشته باشند، اگر برخی موانع در تشکیل کابینه هماهنگ و مدیران همراه نشوند، مشکلات باقی می‌ماند.

وی در ادامه افزود:‌ اگر موانع رفع نشود، کار برای وزرای جدید در طول زمان اندک تا پایان دولت بسیار سخت خواهد بود. از سویی رئیس جمهور باید زودتر از این تصمیم می‌گرفت و کابینه را ترسیم می‌کرد تا فرصت کافی برای پاسخ به مطالبات مردم فراهم می شد با این وجود دیدگاه من نسبت به ترمیم کابینه مثبت است.

این فعال سیاسی همچنین با اشاره به این که مطالباتی از سوی مردم برای ترمیم کابینه وجود داشت تصریح کرد: تغییر در وزارت ورزش درصدر مطالبات مردم بود و به دلیل ناکارآمدی در این حوزه، زمزمه تغییر وزیر از خیلی وقت پیش شنیده می‌شد. همچنین وزیر آموزش و پرورش، به دلیل وضعیت معیشتی معلمان همواره تحت فشار بود و نتوانسته بود به مطالبات فرهنگیان پاسخ دهد. با این وجودبا توجه به هجمه‌های اخیر به دولت و وزارت فرهنگ، تغییر وزیر فرهنگ غیر مترقبه بود و بامطالبات مردم خیلی سازگاری نداشت. به جای وزارت فرهنگ، وزارت‌خانه‌های دیگری بودند که مطالبه برای تغییر آنها وجود دارد.

امام درادامه در گفت و گو با ایسنا تاکید کرد: مهم این است که در انتخابات بعدی، مطالبات مردم در نظر گرفته شود و موانع موجود درایجاد یک کابینه کارآمد رفع شود.

202/201

کد خبر: 687496