شروط حضور و غیاب طلاب در مدارس علمیه اعلام شد

شروط حضور و غیاب طلاب براساس آیین نامه آموزشی مدارس علمیه برادران برای پایه های اول تا دهم اعلام شد.

به گزارش ایسکانیوز، برنامه و آیین نامه آموزشی مدارس علمیه برادران پایه های اول تا دهم برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ ابلاغ شده و در مدارس حوزه علمیه لازم الاجرا است.

نحوه حضور طلاب در جلسات درسی و امتحان

حضور طلبه در همه جلسات درسی و امتحانی الزامی است و ثبت حضور و غیاب در کلاس باید به تایید استاد برسد.

غیبت طلبه در بیش از یک هشتم ساعات تعیین شده هر درس، موجب حذف آن درس می‌شود. در این صورت، طلبه باید آن درس را دوباره به صورت حضوری بگذراند.

تشخیص موجه بودن غیبت در کلاس درس با نظر مدیر مدرسه

هر غیبت غیرموجه دو غیبت موجه به شمار می‌آید و تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت بر عهده مدیر مدرسه است.

در صورت افزایش غیبت طلبه از یک هشتم تا کمتر از دو هشتم ساعات هر درس، مشروط به اینکه امکان حضور در درس را نداشته است، مرجع تصمیم‌گیری حذف یا عدم حذف درس وی شورای مدرسه و در صورتی که غیبت‌ها بیش از دو هشتم باشد، مرجع تصمیم‌گیری شورای استان است.

شورای مدرسه می‌تواند نیمی از حد نصاب غیبت هر درس را به حضور و غیاب مباحثه طلاب اختصاص دهد.

آیین نامه آموزشی مدارس علمیه برادران پایه های اول تا دهم شامل ۱۰ فصل متشکل از کلیات، اختبار و تثبیت پذیرش، نظام آموزشی، انتخاب درس، کلاس و حضور و غیاب، امتحانات، مرخصی، میهمان، انتقالی، منع و انصراف از تحصیل و تکمیل سطوح تحصیلی است.

منبع: مهر

108

کد خبر: 690208