واگذاری ساماندهی معتادان خیابانی و کارتن خواب به بخش خصوصی

رییس انجمن مددکاران اجتماعی کشور گفت: از نظر قانون هیچ منعی برای واگذاری و ساماندهی معتادان خیابانی به بخش خصوصی وجود ندارد.

الهام مینایی- ایسکانیوز : سید حسن موسوی چلک با اشاره به اینکه ماده 26 قانون یکسری اختیارات را به سازمان بهزیستی کشورداده است تا بتواند بخشی از فعالیت ها از جمله برخی امتیازات رابه بخش غیردولتی یابخش خصوصی واگذارکند گفت: طبق برنامه کاهش آسیب از نظر قانونی هیچ منعی برای این واگذاری وجودندارد.

رییس این انجمن افزود: قانون دیگری به نام اجماع قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر، که در سال 1389 این قانون به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ، درماده 16 این قانون به ویژه ماده 15 اجازه فعالیت سازمانهای غیردولتی رابه این پایگاه ها صادر کرده وبراساس این، یک پروتکل نوشته شده ، که در آن پیش بینی شده که سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت می توانند مجوزهایی را به برخی از مراکز خصوصی یا غیردولتی برای ارایه خدمات به معتادان صادر کنند.

اوگفت:در ماده 15 پیش بینی شده ، با مراجه به این مراکز ودر صورت نیاز آنها، یارانه ای برای پرداخت به این افراد اختصاص داده شود.

او تاکید کرد: اکثریت قریب به اتفاق این مراکز غیردولتی و خصوصی هستند که در حال حاضر واگذاری هستند ودر این رابطه هیچ مشکلی وجود ندارد.

موسوی چلک گفت: هم اکنون افزون بر 90 تا 95 درصد کاهش آسیب ها درحوزه کاهش اعتیاد رابخش خصوصی و غیردولتی متحمل می شود.

ترک اعتیاد افراد ، نیازمند به بسته های حمایتی کامل از جمله بیمه کامل درمان اعتیاد ، تجهیزات لازم ،ارتقای سطح کیفی مراکز درمانی و نیز تشکیل کارگروه تخصصی با حضور روانشناس ، مشاور، پزشک، مددکار اجتماعی، مشمولان ذیربط و...... است ، که امید است نواقص و خلاء های موجود در این رابطه هرچه سریعتر رفع شود.

لازم به ذکر است روز گذشته محسنی بند پی رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به افزایش تقاضای معتادان خیابانی به حضور در گرم‌خانه‌ها و شلترها در فصل زمستان، گفت: درحال حاضر در بهزیستی به دنبال افزایش 2 برابری ظرفیت مراکز میان‌راهی و شلترها هستیم.

700700

کد خبر: 690645