رئیس کمیته عمران شورا عنوان کرد: دو شرط خروج فضای های نظامی از پایتخت

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: انتقال زمین های نظامی با دو شرط موافقت ستاد فرماندهی کل قوا و تهاتر امکان پذیر است.

به گزارش ایسکانیوز اقبال شاکری درباره آخرین اقدامات شورای اسلامی شهر تهران برای واگذاری پادگان های نظامی داخل شهر به فضای عمومی پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر مدیریت شهری برای انتقال پادگان جی و زندان اوین تفاهم نامه ای را امضا کرده است اما شهرداری در خصوص به انجام رساندن این واگذاری ها با دو مسئله مواجه است.

اوگفت: اولین موضوع مهم پیدا کردن زمین معوض مناسب در مقابل فضاهای واگذار شده است، چرا که تهاتر این زمین های بزرگ کار سنگینی است و مسئله توافق و قیمت گذاری در این باره مطرح است به طوری که باید افراد مرزی در مسئله تهاتر و قیمت گذاری برای ایجاد تفاهم و به نتیجه رسیدن این کار حضور داشته باشند.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود : در حال حاضر با وجود تفاهم نامه ، تهاتر زندان اوین باقی مانده است و بحث قیمت گذاری مطرح است و هنوز هم زمین مشخصی برای انتقال این مجموعه معرفی نشده است.

به گفته وی ، مدیریت شهری موضوع واگذاری پادگان های نظامی واقع در منطقه ۲۱ ، منطقه ۹ و دوشان تپه در منطقه ۱۳ را نیز دنیال می کند به طوری که تا کنون مذاکراتی برای تهاتر منطقه نظامی فرودگاه مهرآباد ، فرودگاه جی ، و نیروی هوایی برگزار شده است.

شاکری با بیان اینکه که نظر مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا نیز به انتقال پادگان های نظامی از داخل شهر به اطراف است ، افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری اول باید کاربری این فضاهای نظامی در شورا تعریف شود تا فضای عمومی باقی بماند یا به همان شکل تبدیل به فضای سبز شده و یک ریه ریه تنفسی برای شهر باشند و یا با تعیین مصلحت تغییر کاربری هایی همچون بیمارستان داشته باشند.

منبع : مهر

700/705

کد خبر: 691808