چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران آذرماه آغاز می شود

کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران با هدف بررسی بحران، حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی کشور از نیمه دوم آذر تا هفته اول بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش ایسکانیوز:کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران با هدف بررسی بحران، حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی کشور از نیمه دوم آذر تا هفته اول بهمن ماه برگزار می شود. معاونت میراث فرهنگی، دبیر علمی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران اظهار کرد: استان های ایلام و آذربایجان غربی در آذر ماه و دیگر استانهای کشور در ماه های دی و بهمن نسبت به برگزاری این رویداد اقدام خواهند کرد.
محمد حسن طالبیان با اشاره به اینکه برگزاری چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران طنین حفاظت از میراث فرهنگی را در استان ها به صدا درخواهد آورد گفت: ایران در شرایط کنونی با بحران های متعددی از جمله بحران خشکسالی، آلودگی، توسعه ناپایدار و طرح های نسنجیده دست به گریبان است که بهره برداری از الگوها و آموزه های صحیح گذشتگان و چگونگی برخورد آنها با مواریث فرهنگی و طبیعی می تواند راهگشای برخی مسایل کنونی باشد.
معاون میراث فرهنگی کشور با تاکید بر اینکه برگزاری کنگره ملی در بم و کنگره های استانی تاریخ معماری و شهرسازی با مشارکت دستگاه های مرتبط استانی به فهم تاریخ معماری و شهرسازی و جریان سازی شناخت ارزش های میراث فرهنگی هر استان کمک خواهد کرد.
وی گفت: به منظور تبادل نظر و آگاهی استانها از اقدامات صورت گرفته، نسبت به راه اندازی سایت این کنگره به نشانی WWW. CHAUI.IR اقدام شده است.
معاون میراث فرهنگی کشور در خصوص نحوه متفاوت برگزاری چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهر سازی ایران نسبت به سه دوره قبلی افزود: برای اولین بار در برگزاری چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران تصمیم گرفته شد تمام استان‌های کشور به‌ صورت ادواری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی خودشان را با توجه به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و با تاکید بر تاریخ معماری و شهرسازی هر استان برگزار کنند.
معاون میراث فرهنگی کشور با تاکید بر اینکه برگزاری سه دوره پیشین این کنگره گامی مهم در شناخت موضوع تاریخ معماری و شهرسازی ایران بود گفت: چهارمین دوره این کنگره پشتیبان و حمایت‌کننده جریانی است که بعد از برگزاری سه دوره کنگره اتفاق افتاده است.
حوزه‌های فرهنگی ـ طبیعی، شهرها و روستاهای تاریخی، منظر فرهنگی و شهری تاریخی، سازه در تاریخ معماری و شهرسازی، باستان‌شناسی، معماری و شهرسازی، میراث معماری و شهرسازی مدرن، میراث آب و کشاورزی، میراث فرهنگی ناملموس و راه‌های فرهنگی و وابسته به موضوع تاریخ معماری و شهرسازی هر استان از جمله محورهای مورد تاکید در این کنگره های استانی به شمار می رود.

منبع:ایرنا

706/101

کد خبر: 704837