بیمارستان 96 تخت‌خوابی امام رضا (ع) واحد اردبیل در مرحله تجهیز قرار دارد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل گفت: در حال حاضر ساخت بیمارستان بیمارستان 96 تخت‌خوابی امام رضا (ع) واحد اردبیل به پایان رسیده است و در مرحله تجهیز قرار دارد، همچنین قسمت کلینیک تخصصی و فوق تخصصی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی واحد اردبیل راه اندازی شده است .

به گزارش ایسکانیوز، دکتر علی شامل درباره بیمارستان 96 تخت‌خوابی امام رضا (ع) واحد اردبیل به ایسکانیوز گفت: این بیمارستان با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی این اردبیل جهت خدمت‌دهی بهتر به مردم اردبیل تا پایان سال 95 افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ساخت این بیمارستان به پایان رسیده است در مرحله تجهیز قرار دارد همچنین قسمت کلینیک تخصصی و فوق تخصصی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی واحد اردبیل راه اندازی شده است .

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل افزود: قسمت بخش های مختلف بیمارستان نیز در آینده بسیار نزدیک بر اساس هماهنگی هایی که با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است، با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی خواهد شد.

وی درباره هدف ساخت بیمارستان 96 تخت خوابی امام رضا (ع) واحد اردبیل افزود: این بیمارستان به دلیل وجود رشته های پزشکی، پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی این واحد ، جهت سرویس دهی مناسب به دانشجویان و خدمت‌دهی بهتر به مردم اردبیل تاسیس شده است زیرا شرایط وجود رشته های ذکر شده آن است که واحد دانشگاه آزاد اسلامی باید بیمارستان داشته باشد.

ساخت این پروژه از سه سال پیش متوقف شده بود پس از اینکه دکتر میرزاده سکاندار دانشگاه آزاد اسلامی شدند دستور دادند تا پیگیری های لازم جهت راه اندازی بیمارستان ها صورت گیرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با اشاره به حمایت های دکتر میرزاده در ساخت این بیمارستان گفت: ساخت این پروژه از سه سال پیش متوقف شده بود پس از اینکه دکتر میرزاده سکاندار دانشگاه آزاد اسلامی شدند دستور دادند تا پیگیری های لازم جهت راه اندازی بیمارستان ها صورت گیرد در همین زمینه موفق شدیم طی سه سال ساخت بیمارستان 96 تخت خوابی امام رضا (ع) واحد اردبیل به وضعیت کنونی برسانیم که تاپایان امسال قابل بهره برداری باشد.

700/701

کد خبر: 706634