نواقص مربوط به حفاظت و ایمنی ساختمان های واحد اردبیل مرتفع می گردد

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل گفت: کلیه نواقص مربوط به حفاظت و ایمنی ساختمانها در اسرع وقت مرتفع می گردد.

به گزارش خبرگزاری ایسکانیوز، میر محمد سید هاشمی در جلسه تخصصی ایمنی، حفاظت و استانداردسازی فضاهای دانشگاه در واحد اردبیل گفت: نظر به اهمیت ایمنی، حفاظت و استانداردسازی فضاهای دانشگاهی وانطباق آن با استانداردهای ایمنی، جلسه ای با حضور رئیس دبیرخانه هیأت امنای استان، مدیر کل امور اداری و مدیران ساختمانها و مسئولین مربوطه در سالن جلسه ساختمان هیأت امنای استان برگزار شد.

وی افزود: ضمن ارائه و طرح مسائل مربوط، راهکارهای ارزیابی ایمنی و رفع موارد مطرح شده نیز با حضور اعضای جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

میرهاشمی اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد کلیه نواقص مربوط به حفاظت و ایمنی ساختمانها در اسرع وقت مرتفع گردد.

وی اضافه کرد: همچنین مصوب شد با توجه به اهمیت بحث ایمنی، جلسات مربوط به ایمنی به صورت دوره ای برگزار شود.

کد خبر: 707434