ابلاغ  بخشنامه بودجه فرهنگی متناسب با برنامه های تشکل ها

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بخشنامه اختصاص بودجه فرهنگی متناسب با برنامه های تشکل ها را ابلاغ کردیم.

به گزارش ایسکانیوز؛ دکتر سید طه هاشمى در نشست هم اندیشى اتحادیه هاى دانشجویى با ریاست دانشگاه آزاد اسلامى گفت: ما برمبنای رویکرد جدیدی که دکتر میرزاده مورد تاکید قرار داده و در واقع همان خارج شدن تشکل ها از بحث های خشک سیاسی و وارد شدن به حوزه های فرهنگی، اجتماعی است. بخشنامه اختصاص بودجه فرهنگی متناسب با برنامه های تشکل ها را ابلاغ کردیم تا در اختیار تشکل ها قرار گیرد.
وی افزود: اگر در این مدت بودجه در خواستی در خصوص برنامه های فرهنگی و اجتماعی به تشکلی داده نشده، بازگو کنند تا موضوع را به درستی بررسی و سپس به مسئله رسیدگی کنیم . تمام تلاش ما براین است که امسال هم مانند سال گذشته ،تاکید خاصی بر موضوع بودجه اینگونه برنامه ها داشته باشیم.
وی در خصوص اتحادیه چهارم خاطر نشان کرد: درشورای معین تنها ما حضور نداریم بلکه نمایندگان در شورای مرکزی هم حضور دارند و قرار بر آن شد که این دستور جلسه شورای معین را نمایندگان مرکزی به من ارائه دهند. اگربراساس چهارچوب آن بیست تشکل بوجود بیاید، دیگر مشکلات درباره برنامه تشکل ها به مراتب بسیار کمتر می شود.

وی در خصوص اتحادیه چهارم خاطر نشان کرد : در شورای معین تنها ما حضور نداریم بلکه نمایندگان اعضای شورای مرکزی نظارت بر تشکل ها هم حضور دارند و در ابتدا که پرونده مطرح شد بعضی از اعضا اشکالاتی به نحوه انتخابات بعضی از تشکل های عضو اتحادیه چهارم داشتند که قرار شد آن اشکالات بر طرف شود و سپس در دستورجلسه شورای معین قرار گیرد اگر برابر مقرارت بیست تشکل تقاضای تشکیل اتحادیه بدهند دانشگاه موظف است به آنها مجوز فعالیت بدهد وی ادامه داد البته قبل از طرح موضوع در شورای معین شورای مرکزی نظارت بر تشکل های دانشگاه آزاد موافقت اصولی خود را با تشکیل این اتحادیه اعلام کرده بود، در آن تاریخ قرار شد بعد از رفع اشکالات در دستور جلسه شورای معین قرار گیرد و من منتظر هستم تا دبیرخانه دستور جلسه را به دفتر بنده اعلام کند تا جلسه شورای معین را بگذاریم و موافقت نهایی صادر شود.

203/201

کد خبر: 707532