بازدیدکارگروه ارزیابی ونظارت معاونت علمی ریاست جمهوری از واحد رودهن

در راستای تقویت درجه دانش بنیان و ارزیابی کارگروه دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری از شرکت ترانه های شفابخش طبیعت مستقر در مرکز رشدلنگر دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن بازدید کردند.

به گزاراش ایسکانیوز،کارگروه ارزیابی ونظارت معاونت علمی ریاست جمهوری از شرکت ترانه های شفابخش طبیعت مستقر در مرکز رشد واحد رودهن جهت ارتقا به درجه دانش بنیان بازدید به عمل آوردند .

این کارگروه پس از بررسی مدارک ومستندات شرکت اقدام به بازدید حضوری از آزمایشگاهها ودفاتر شرکت مستقر در مرکز رشد نمودند .

ازتعداد شانزده شرکت مستقر درمرکز رشد واحدرودهن وبا تایید شرکت ترانه های شفابخش طبیعت تعداد شرکت های دانش بنیان دارای تائیدیه از معاونت علمی ریاست جمهوری به سه شرکت افزایش می یابد.

بنا به این گزارش در حال حاضر شرکت های دانش بنیان دقت آزما آسیا که در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت دارد وشرکت دانش بنیان تکفام سازان شفا فعال در حوزه تولید کیت های لیزری در مرکز رشد واحد های فناور رودهن مستقر می باشند .

شایان ذکر است شرکت ترانه های شفابخش طبیعت در نمایشگاه ملی هفته پژوهش دو داروی جدید خود را رو نمایی کرد .

204/200

کد خبر: 716610