آخوندی: تمام کشور مدیون آیت الله هاشمی رفسنجانی است

وزیر راه و شهرسازی گفت: آیت الله هاشمی برای کشور مرد دلیری بود.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با ایسکانیوز در حاشیه مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: آیت الله هاشمی برای کشور مرد دلیری بود، ایشان مبارزات و نیز مذاکرات صلح زیادی را انجام داد.

وی در ادامه بیان کرد: ملتی را از ورطه های خطرناک نجات داد، لازم به ذکر است که تمام کشور مدیون آیت الله هاشمی رفسنجانی هستیم.

به گفته آخوندی، فقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی را فقط با حضور پررنگ و با شفافیت در مواضع می توانیم جبران کنیم.

101/401

کد خبر: 720760