تدوین برنامه آموزشی تخصص های پزشک خانواده و جراحی سرطان

تدوین برنامه آموزشی رشته تخصصی پزشک خانواده در دستور کار دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی قرار دارد.

به گزارش ایسکانیوز، دکتر سید حسن امامی رضوی با اعلام این خبر افزود: در راستای به روز رسانی تمامی برنامه های آموزشی تا پایان سال ۹۵۵ در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی تدوین برنامه آموزشی رشته تخصصی پزشک خانواده در اولویت این دبیرخانه قرار گرفت.

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی افزود: تدوین برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی جراحی سرطان نیز در دستور کار این دبیرخانه قرار گرفت که در همین راستا جلسه کمیسیون تدوین برنامه آموزشی با حضور اعضای کمیته و کارشناسان واحد تدوین تشکیل شد.

امامی رضوی از برگزاری جلسه ای در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی با حضور روسای بیمارستانهای امام خمینی (ره)، امام حسین(ع) ، لقمان، شهدای تجریش، شریعتی، حضرت رسول اکرم (ص)، بهارلو، فیرزوگر، بیمارستان قلب وعروق شهید رجایی و شهید مدرس، دبیر هیات ممتحنه رشته تخصصی پزشکی قانونی و نمایندگان سازمان پزشکی قانونی خبر داد

وی اظهار داشت: هدف از این جلسه اجرایی کردن برنامه آموزشی رشته تخصصی پزشکی قانونی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی تربیت کننده دستیار رشته تخصصی پزشکی قانونی است.

201

کد خبر: 722824