واعظی: بومی سازی فناوری های فضایی موردحمایت جدی قرار می گیرد

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بومی سازی فناوری های فضایی و ساخت ماهواره های داخلی مورد حمایت جدی قرار می گیرند و افزایش سطح تخصص نیروی انسانی، خواسته این وزارتخانه است .

به گزارش ایسکانیوز، محمود واعظی روز شنبه در مراسم امضای قرارداد ماهواره ناهید 2 بین سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی افزود: نگاه به فناوری فضایی اختصاص به ساخت و پرتاب ماهواره ندارد، بلکه هدف بومی سازی این فناوری و افزایش سطح تخصص متخصصان داخلی است.
وی پرتاب چندین ماهواره سنجشی در سال های گذشته از سوی کشورمان به فضا را یادآور شد و گفت: پرتاب های انجام شده، دستاورد های خوبی برای کشور به دنبال داشته، اما هنوز انتظارات در این بخش را برآورده نساخته و تلاش می شود همه انتظارات از بخش فضا برآورده شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: تلاش می شود برنامه ریزی، طراحی، مطالعه و ساخت ماهواره سنجشی و مخابراتی همزمان با یکدیگر پیش برده شود.
واعظی گفت : همه امور روی زمینی ماهواره ناهید یک پایان یافته و ماهواره مزبور اکنون از نظر این وزارتخانه آماده شده و در نوبت پرتاب قرار گرفته و امید می رود که سال آینده نوبت پرتاب آن فراهم شود.
وی ایجاد تحول و تحرک دربخش فضایی ایران را از اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوران دولت یازدهم برشمرد و گفت: تلاش شده ایران جایگاه خود در بخش فضا را بدست آورد .
واعظی آماده شدن ماهواره دوستی را اطلاع رسانی کرد و افزود: ماهواره دوستی نیز همه امور مربوط به زمین را با موفقیت پشت سرنهاده و آماده پرتاب است و انتظار می رود که امسال مجموعه پرتاب گر نوبت پرتاب این ماهواره را تا قبل از پایان سال انجام دهد.
به گفته این مقام مسئول، اکنون و پس از پایان همه امور ماهواره « ناهید یک » قرارداد طراحی و ساخت ماهواره « ناهید دو» که یک ماهواره مخابراتی است، بین سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی امضا شده که امید است با همراهی این سازمان ها کارهای مربوط در اسرع وقت و با دقت به انجام برسد.
به گفته وی، ایجاد کنسرسیومی از متخصصان داخلی برای استفاده بهینه تر از توان همه این نیروها ضروری است و باید برای ایجاد آن تلاش شود.
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، رویه گذشته که هردانشگاه اقدام جداگانه داشت، ناصحیح خواند و تاکید کرد: پژوهشگاه فضایی ایران باید برای گردهم آوری و یکپارچگی همه نیروهای داخلی اقدام کرده و با تقسیم کار امور فضایی را مدیریت کند.
واعظی بر حق استفاده کشورمان از فضا با استفاده از دستآورد های متخصصان داخلی تاکید و اضافه کرد: نباید از مسابقه جهانی حضوردر فضا عقب ماند، زیرا ضرر خواهیم کرد.
وی رسیدن به توانایی ساخت و پرتاب داخلی و بومی باید در صدر برنامه ها قرار گیرد و همزمان از فضایی بین المللی جدیدی که پس از برجام ایجاد شده، برای تعامل با جهان استفاده کرد.
براساس گزارش خبرنگار ایرنا،محسن بهرامی رییس سازمان فضایی ایران هم در این مراسم ساخت ماهواره های بومی را یکی از مهمترین وظایف سازمان فضایی ایران برشمرد و گفت:استفاده از توان داخلی در اولویت برنامه های این سازمان قرار دارد.
ماهواره ناهید دو از برنامه های راهبردی دستیابی به ماهواره های مخابراتی زمین آهنگ است که ماموریت های آن در دو دسته ماموریت های اولیه و ثانویه تعریف شده است.
قرارداد طراحی و ساخت ماهواره مخابراتی ناهید دو صبح امروز با حضور محمود واعظی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات بین محسن بهرامی رییس سازمان فضایی ایران و حسن حدادپور رییس پژوهشگاه فضایی ایران در محل این پژوهشگاه به امضاء رسید.

101/401

کد خبر: 726426