تکرار تاریخ فاجعه بار است

نشست علمی با عنوان " اهمیت اسناد تاریخی در تدوین تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد" با سخنرانی دکتر سلمان ساکت، رئیس مرکز مفاخر و اسناد دانشگاه و به همت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی روز سه شنبه، 12 بهمن ساعت 12 در اتاق شورای مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی برگزار شد.

به گزارش ایسکانیوز، دکتر ساکت در این نشست با اشاره به توجه وزارت علوم و مراکز پژوهشی به علوم فنی و مهندسی و علوم پایه گفت: متاسفانه در کشور ما به علوم انسانی توجه نمی کنند، در حالی که اگر شالوده و زیربنای علوم انسانی در جامعه به خوبی پی ریزی نشود، پیشرفت ها در حوزه های فنی و مهندسی و تکنولوژی، دستاورد قابل ملاحظه ای برای ما نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه نقطه تحول و سرآغاز پیشرفت های همه جانبه در غرب به ویژه اروپا، رنسانس بوده و آن هم مبتنی بر علوم انسانی شکل گرفته است، اظهار کرد: امروزه در غرب رشته های فلسفه و تاریخ حرف اول را می زند و اگر ما در فرآیند ورود دانش آموزان به جامعه، آنان را فقط به سمت رشته های فنی و پزشکی هدایت کنیم و از توجه به علوم انسانی غفلت ورزیم، بی تردید آینده روشنی پیش رو نخواهیم داشت.

دکتر ساکت در خصوص اهمیت تاریخ یادآور شد: اگر در حفظ و توجه به تاریخ خود نکوشیم، مجبور به تکرار تاریخ خواهیم شد و تکرار تاریخ فاجعه به بار خواهد آورد، همان طور که امروزه نیز فجایع زیادی را از سر می گذرانیم.

وی در تعریف سند به دو نوع شکل قاموسی و مدیریت اسناد اشاره کرد و ادامه داد: در تعریف قاموسی، سند به هر مدرک قابل استناد و اتکا و در تعریف مدیریت اسناد، سند به هرگونه اطلاعات ثبت شده در سازمان اعم از مکتوب، شفاهی، دیداری و شنیداری که قابل تنظیم و بهره برداری باشد، اطلاق می شود.

رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه با بیان اینکه اسناد از نظر موضوعی به اسناد مربوط به امور روزمره، اسناد اخوانی و خانوادگی، اسناد درباری و اسناد دولتی تقسیم می شوند، گفت: اسناد می توانند اطلاعات جزئی تری در خصوص زمان، ابعاد زندگی مردم و وضعیت فرهنگی و اجتماعی و دیگر مسائل به دست دهند.

وی اصالت و قابل اعتماد بودن، تدوین تاریخ، تصحیح اشتباهات تاریخی و کمک به برنامه ریزی برای آینده را کارکردهای اسناد دانست و یادآور شد: اعتبار و ارزش اسناد از یک سو به طبقات مختلفی است که از آن استفاده می کندد و از سوی دیگر به زمان بهره برداری از آن است که می تواند در همان دوره تولید سند باشد و یا در دوره های بعد که بیشتر از منظر پژوهشی و تحقیقی از آن بهره می برند.

دکتر ساکت همچنین به فرصت ها و چالش های اسناد تاریخی در دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد و با آوردن نمونه های از دست رفته اسناد در دانشگاه خاطرنشان کرد: تا زمانی که تمام بخش های دانشگاه به اهمیت اسناد و نقش آن در تدوین تاریخ و آینده دانشگاه واقف نشوند، همواره شاهد فرصت سوزی های زیادی در تدوین تاریخ دانشگاه خواهیم بود.

پیش از سخنان دکتر ساکت، خانم دکتر عباسی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه در مقدمه ای بر اهمیت اسناد تاریخی تاکید کرد و در پایان جلسه نیز، میهمانان حاضر در نشست، پرسش های خود را مطرح و پیشنهادهایی به رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه ارائه کردند.

201

کد خبر: 728102