تبعیت از اسناد سازمان هایی مانند یونسکو فاقد وجاهت است

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: تبعیت از اسناد سازمان هایی مانند یونسکو با وجود اسناد راهبری و بالادستی کشور فاقد وجاهت است.

به گزارش ایسکانیوز، منصور کبگانیان در جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در تشریح مصوبات و دستور این جلسه گفت: موضوع بخش اول جلسه ادامه بررسی سند فناوری های نرم و صنایع فرهنگی بود که بخش هایی از این سند پس از بحث و بررسی اعضا به تصویب رسید.

وی افزود: در جلسات قبل ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، راهبردهای ملی این سند تصویب شده بود و در این جلسه اقدامات ملی در بخش‌هایی مانند گردشگری، سینما، اسباب بازی و غیره مورد بحث و بررسی قرار گفت.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: یکی از مصوبات جلسه این ستاد طراحی و استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی بازاز ملی و فراملی محصولات فرهنگی بومی و انجام آینده نگاری، نیازسنجی و ذائقه سنجی برای این بخش‌ها بود.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد پارک‌های علم و فناوری و تجاری سازی فعالیت این مراکز، تسهیل نظام ثبت مالکیت فکری این آثار، بازاریابی محصولات این مراکز و حمایت از صنایع متوسط و کوچک و شرکت های دانش بنیان و ایجاد پژوهشگاه ‌ها و مراکز اندیشه ورز از دیگر بخش‌های این سند بود که در این جلسه تصویب شد.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: ایجاد ایده بازارها و موسسات ثبت ایده و نهادهای میانجی در سطح ملی و بین المللی و راه‌اندازی صندوق‌های تامین مالی و اعطای معافیت مالیاتی و جوایز صادراتی به منظور حمایت از صنایع فرهنگی نیز از مصوبات مهم این جلسه بود.

کبگانیان در ادامه با اشاره به طرح موضوع سند موسوم به ۲۰۳۰ گفت: در جلسه امروز دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد.

وی افزود: در گذشته کشور فاقد اسناد بالادستی حوزه علم و فرهنگ بود، سازمان‌هایی مانند یونسکو اسنادی را برای کشور تدوین می کردند و در کشور اجرا می شد، اما اکنون تبعیت از این اسناد با وجود اسناد راهبردی و بالادستی مانند نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پروش فاقد وجاهت است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در جلسه برخی اعضا با اشاره به تعارض مفاد این سند با اسناد بالادستی کشور و همچنین ماهیت این نهادهای بین المللی، لزوم هوشیاری در هرگونه تعامل و همکاری با این نهادها را مورد تاکید قرار دادند.

کبگانیان گفت: این موضوع که نباید در تعاملات بین المللی منفعل باشیم مورد تاکید همه است ولی برای فعال شدن در عرصه بین المللی به نظر می رسد به جای تبعیت محض از این نهادها باید دستاوردهای خودمان را معرفی کنیم.

دریافت کننده و انتشار دهنده: پارسا فرخوی

201

کد خبر: 733173