علت مراجعه نکردن زنان دستفروش به مراکز کوثر

مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران‌ با بیان اینکه ساماندهی زنان دستفروش نیازمند همکاری شهرداری با ارگان‌های دیگر است، گفت: سهم خود را در زمینه ساماندهی زنان دستفروش با اعلام پذیرش آنان در مراکز کوثر انجام داده‌ایم و پیگیری‌های لازم انجام شد ولی کسی مراجعه نکرد زیرا درآمد زنان دستفروش در مترو بیش از مراکز کوثر است.

به گزارش ایسکانیوز،فهیمه فیروزفر اظهار کرد: مسئله اجتماعی بیشتر به خانواده مربوط می‌شود و در هر حوزه‌ای که وارد شویم یک سر آن به مادر، دختر و زن خانواده می‌رسد. به نوعی همه چیز دست زنان است، به همین ترتیب در شورای شهر هم بهتر است تعداد زنان بیشتر شود.

وی در ادامه با بیان اینکه 50 درصد جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند گفت: کسانی که زندگی شهری را مدیریت می‌کنند در حقیقت خانواده را مدیریت می‌کنند و کسانی که خانواده را مدیریت می‌کنند زنان هستند و اگر زنان متخصص و اهل خانواده در کنار مردان به شورای شهر راه یابند مطمئنا بهتر می‌توانند شهر را اداره کنند. همچنین خداوند هم برای اداره خانواده زن و مرد را در کنار یکدیگر قرار داده است.

مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران‌ اضافه کرد: تمام برنامه ریزی‌های شهری در حوزه عمران، ساخت و ساز، اجتماع و ... نیازمند نگاه زنانه در کنار نگاه مردانه است یعنی ظرافت‌هایی مختص به زنان است که در وجود آقایان نیست، به عبارت دیگر فروشگاه، ایستگاه‌های اتوبوس و ... با نگاه مردانه ساخته می‌شود.

فیروزفر در پایان گفت: زنان و مردان باید با یکدیگر شهر را مدیریت کنند و این امر نیازمند این است که زنان متخصص وارد شورای شهر شوند.

منبع:ایسنا

دریافت کننده: مرضیه کنگرانی / انتشارکننده: نقاشی

308/700

کد خبر: 737854