تفویض اختیار صدور گواهی اشتغال به تحصیل و ریز نمرات دانشجویان غیرحضوری به واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: صدور گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی ریز نمرات دانشجویان غیرحضوری به واحدهای استانی این دانشگاه تفویض شد.

به گزارش ایسکانیوز، دکتر محمد علی اخوان بهابادی گفت: صدور گواهی اشتغال به تحصیل و ریزنمرات دانشجویان از اداره کل خدمات آموزشی ستاد مرکزی این دانشگاه به واحدهای استانی تفویض شد.

وی اظهار داشت: این اقدام برای تسریع در انجام امور صدور گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی ریز نمرات دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی به روش آموزش‌های خاص و غیر حضوری صورت گرفته است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: دسترسی به این فرآیند در سامانه ساتب به نشانی www.sateb.uast.ac.ir ایجاد شده است.

200/202

دریافت کننده: ناهید سمیعی/انتشار:آخوندی

کد خبر: 758506