واحد علوم و تحقیقات میزبان نمایندگانی از دانشگاه ژنو سوئیس

هیاتی از دانشگاه ژنو سوئیس ضمن گفت و گو با دکتر مجید عباسپور رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات از بخش های علمی و تحقیقاتی این واحد بازدید کردند.

به گزارش ایسکانیوز، دکتر پیر ویلا رئیس روابط بین الملل دانشگاه ژنو و دکتر حجازی استاد دانشگاه ژنو در نشستی مشترک با دکتر مجید عباسپور رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی و نمایندگانی از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به رایزنی برای گسترش همکاری های دانشگاهی پرداختند.

دکتر مجید عباسپور رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات در این ملاقات ، توضیحاتی در مورد فعالیت واحد در زمینه محیط زیست وانرژی و همکاری آن با سازمان های ملی و بین المللی ارائه کرده و بر علاقه واحد بر همکاری در زمینه های ریزگردها، مدیریت آب، شهرهای هوشمند، بهداشت عمومی و تاب آوری تاکید کردند.

این هیات دانشگاهی از ژنو با هدف برقراری ارتباط با دانشگاه های ایرانی ، تبادل دانشجو و اساتید و نیز همکاری های پژوهش محور از واحد علوم و تحقیقات بازدید کردند.

براساس این گزارش، ژنو دانشگاه جامعی است که کلیه رشته ها بجز رشته های فنی را دربر دارد. نقطه قوت دانشگاه ژنو علوم زیستی، پزشکی و ارتباط با پروژه CERN است. دانشگاه 17500 دانشجو؛ 5000 هیات آموزشی، 20 مرکز تحقیقات بین رشته ای و بیمارستانی 2000 تختی دارد. شهرت دانشگاه به " دره بهداشت" Health Valley در ارتباط با تمرکز آن بر علوم پزشکی و زیستی است. دانشگاه ژنو همچنین در ارتباط با برنامه ریزی شهری، اقلیم شناسی ومنابع آب نیز فعال است و با آژانسهای سازمان ملل و صلیب سرخ بین المللی نیز همکاری گسترده ای دارد.

کد خبر: 765606