منتفعین واردات به ما نسبت واردات‌چی می‌دهند!

وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای اولین بار دراین دولت با اتخاذ سیاست "بازار در ازای بازار" واردات موز را محدود به صادرات سیب کشور کردیم، آن وقت به دروغ خود را حامی تولید داخلی جا می زنند. خوداتکایی کشور در روغن را با 16 درصد در سال 84 تحویل دادیم پس از 8 سال با ضریب 6 درصد تحویلمان دادند، طی 3 سال تولید کلزا را سه برابر افزایش دادیم و امروز خانواده های ایرانی در سفرهای گردشگری در مزارع کلزا با اندختن عکس به داشته های کشور افتخار می کنند.‌

به گزارش ایسکانیوز؛ وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران گفت: فردی که در دولت گذشته وزیر بازرگانی بوده و الان در یکی از ستاد ها به عنوان مغز متفکر مشغول است، از وضعیت اسفناک کشور در کمبود آرد گفته، اکنون با نقاب بر چهره واقعی خود، این دولت را با کارنامه موفق در خود کفایی گندم، نا کارآمد معرفی می نمایند.

او افزود: در سال 84 تولید داخلی چغندر قند را با 6 میلیون تن تحویل دادیم و پس از 8 سال با نصف تحویل گرفتیم، در این دولت طی سه سال تولید چغندر را دوباره به 6 میلیون تن رساندیم، تازه طلبکار هم می شوند! و ما را ضد تولید می نامند.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: منتفعین و سفره خوران واردات، تعرفه واردات شکر را با کاهش پی در پی به صفر رساندند، شکر سفید را بیش از شش برابر نیاز کشور، دو میلیون و پانصد هزار وارد کردند! ما طی سه سال واردات را به یک سوم یعنی پانصد هزارتن کاهش دادیم و تولید داخلی را پنجاه درصد افزایش دادیم! آنوقت به ما نسبت واردات چی می دهند! چرا دروغ می گویید!

او افزود: برای اولین بار دراین دولت با اتخاذ سیاست "بازار در ازای بازار" واردات موز را محدود به صادرات سیب کشور کردیم، انوقت به دروغ خود را حامی تولید داخلی جا می زنند.خوداتکایی کشور در روغن را با 16 درصد در سال 84 تحویل دادیم پس از 8 سال با ضریب 6 درصد تحویلمان دادند، طی 3 سال تولید کلزا را سه برابر افزایش دادیم و امروز خانواده های ایرانی در سفرهای گردشگری در مزارع کلزا با اندختن عکس به داشته های کشور افتخار می کنند.‌

وزیر جهاد کشاورزی گفت: اینها وقتی مملکت دستشان بود، کشور را به خاک سیاه نشاندند.

دریافت کننده: نازنین میرزایی/انتشاردهنده:

402

کد خبر: 766519