سردیس امیرکبیر در دانشگاه امیرکبیر رونمایی شد

سردیس امیرکبیر ظهر دیروز در محل درب ورودی دانشگاه صنعتی امیرکبیر رونمایی شد.

به گزارش ایسکانیوز، در کنار این سردیس ۱۶ پرچم به عنوان نماد ۱۶ دانشکده صنعتی امیرکبیر قرار دارد.

سردیس امیرکبیر در مقابل سردر ورودی این دانشگاه نصب شده است.

احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این مراسم گفت: نام بزرگ سردار سازندگی و توسعه کشور بر دانشگاه صنعتی امیرکبیر نهاده شده است و باید تمامی فعالیت های علمی و آموزشی این دانشگاه در شان این نام باشد.

وی اظهار داشت: حدود سه سال است که سردر جدید این دانشگاه کامل شده و به بهره برداری رسیده است بنابراین تصمیم گرفته شد در مقابل این سردر نمادی از امیرکبیر نصب شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: نام امیرکبیر بر روی این دانشگاه نماد مثبت و شاخصی بشمار می رود.

کد خبر: 766749