نظرسنجی دقیق کانال دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در انتخابات ریاست جمهوری

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود طی سه نظرسنجی با توجه به تغییرات پیش‌آمده به لحاظ انصراف کاندیداها افکار عمومی دانشگاهیان را سنجید که کاملاً با واقعیت تطبیق داشت.

به گزارش ایسکانیوز، مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود گفت: این نظرسنجی‌ها بعد از مناظره اول و دوم و نظرسنجی آخر بعد از انصراف آقایان قالیباف و جهانگیری انجام شد که کاملاً با نتایج به‌دست‌آمده و فقط 1.5درصد تفاوت، با واقعیت همگون بود.

سید امیررضا حسینی نژاد گفت: در کانال دانشگاه که بیش از 3400 عضو دارد و از جامعه آماری 605 نفری که در نظرسنجی سوم شرکت کردند آمار آقای روحانی 58 درصد و آقای رئیسی 38 درصد بود که با آمار رسمی کشور یعنی به ترتیب 57 و 38.5 تنها درمجموع 1.5درصد تفاوت دارد.

وی افزود این نشان‌دهنده آن است که می‌توان به نظرسنجی از قشر فرهیخته دانشگاهی توجه ویژه کرد و بیشتر آن را مورد دقت قرارداد.

حسینی نژاد اظهار کرد: درگذشته نیز نظرسنجی‌هایی با رنگ غیرسیاسی در کانال دانشگاه استفاده شده بود و این‌گونه برنامه‌ها در آینده نیز ادامه دارد.

کد خبر: 779699