نقش دانشگاه‌ها در تحقق نقشه جامع علمی کشور

جلسه 253 کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش ایسکانیوز، در این جلسه گزارش «طرح تدوین سهم دانشگاهیان از اجرای نقشه جامع علمی کشور» که از سوی ستاد راهبری اجرایی سازی نقشه جامع علمی کشور تدوین شده است، ارائه شد.

در این گزارش با بررسی بیانات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» پیرامون اهمیت دانشگاه و جایگاه نقشه جامع علمی کشور در پیشبرد سیاست‌های علم و فناوری کشور، الگوی نهادی سهم دانشگاه‌ها در پیشبرد اهداف نقشه جامع علمی کشور بررسی شد.

در ادامه این گزارش همچنین تقسیم کار هر یک از اجزای دانشگاه مانند مدیریت، هیات علمی، دانشجویان و... در اجرایی سازی نقشه جامع علمی کشور و ارتباط میان دانشگاه و دانشگاهیان (دانشجویان و اعضای هیات علمی) در پیشبرد اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور نیز تشریح شده است.

لزوم هم افزایی میان سند دانشگاه اسلامی و نقشه جامع علمی کشور، شفاف سازی تقسیم کار در حوزه بین‌الملل، ترسیم مأموریت هدفمند برای مجموعه دانشگاهی در کشور، مشورت و همفکری برای استفاده از تجربه و دیدگاه‌های نخبگان دانشگاهی، ارائه اهداف کمی نقشه جامع علمی کشور برای جهت‌دهی مأموریت‌های مدون دانشگاه‌ها، تهیه نظام مدیریت یکپارچه در زمینه هدایت دانشگاه‌های کشور با نگاه ملی، ارتقای نظام پژوهش و برنامه ریزی کشور با تمرکز بر مدیریت مالی و تأمین زیرساخت‌ها و لزوم نیاز به تحول در دانشگاه‌ها قبل از تعیین سهم در اجرایی سازی نقشه جامع علمی کشور از پیشنهادهای و نظرات اعضای کمیسیون بعد از ارائه این گزارش بود.

منبع: مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی

کد خبر: 780761