دانشگاه آزاد اسلامی درایجاد اشتغال جوانان سهم بسزایی داشته است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل دانشگاه ها را محل تولید علم ودانش و تحول بزرگ اجتماعی خواند و گفت: مهمترین وظیفه استادان آموزش به دانشجویان برای مدیریت جامعه، به ویژه مراکز فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی است.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، حجت الاسلام دکترحسن قلی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در نشست صمیمی با دانشجویان و کارکنان با بیان اینکه نخبه پروری و توجه به علم وفن آوری نوین شاخصه های اصلی توسعه علمی کشور است، گفت: دانشگاه ها ومراکز آموزشی جهت هدایت وشکوفایی استعدادهای علمی وپژوهشی جوانان به سمت علوم برتر تلاش کند.

عضو هیأت امنای استان مازندران تولید علم واشتغال را محور اصلی مراکز علمی دانست، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با برخورداری از نیروی مجرب و دراختیارداشتن فضای آموزشی وآزمایشگاهای مختلف علوم پایه،پزشکی وعلوم انسانی درپرورش وتربیت دانشجویان نقش کلیدی دارد.

قلی پور ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی همواره درسطح کشور توانسته است با تعلیم وتربیت نیروهای علمی و فرهنگی متعهد سهم بسزایی درایجاد اشتغال جوانان داشته باشد، استادان دانشگاهیان می‌تواند دولت را دراجرای برنامه های مهم کمک کند.

رئیس واحد بابل گسترش علم ودانش و خدمت به جامعه اصلی ترین اهداف دانشگاه آزاد اسلامی دانست، گفت: ایجادفضای آموزشی،پژوهشی وورزشی،افزایش وگسترش رشته های تحصیلات تکمیلی،ساخت بیمارستان ودرمانگاه،اختراعات کاربردی نخبگان پاشگاه پژوهشگران جوان،تولید تکنولوژی علمی و ارتباط با صنعت وکسب موفقیت داخلی و بین المللی در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک را می توان ازمهمترین دستاورد دانشگاه آزاد اسلامی نام برد.

دریافت کننده: مهرنوش زارعی/ انتشار: آخوندی

204/200

کد خبر: 782625