بررسی ارتباط تنگاتنگ هنر و معماری شهری /هنرها هستند که به فضا جذابیت می دهند

یک استاد دانشگاه معتقد است:وقتی به بررسی رابطه  هنر و معماری می پردازیم می توانیم آن را مانند یک موسیقی در فضای معماری ببینیم و به آن معنا و روحیه خاصی را تزریق کنیم .

داوود شهیدی در گفت و گو با ایسکانیوز با اشاره به بحث زیبایی در معماری مدرن گفت: زیبایی شناسی که در معماری مدرن به عنوان یک سیستم به وجود آمده ، در واقع توسط خود معمارها ایجاد نشده است بلکه خالقان این اثر هنرمندانی بودند که حتی به حرکات بدن انسان در فضا نیز توجه داشتند.

وی ادامه داد: این هنرمندان در ساختمان ها، زیباشناسی جدید بیرونی و درونی به علاوه حرکت در فضای معماری را پیدا کردند و به آن سیستم دادند و آن را به عناصری مانند مجسمه ها منتقل و آن ها را هندسی کردند. معماران به همراه نظریات درونیشان معماری مدرن را به وجود آوردند از این رو پیوندی جدی بین هنر و معماری وجود دارد که نمود های آن در آثار هنر مفهومی به خوبی قابل مشاهده است.

این استاد دانشگاه گفت: وقتی به بررسی رابطه هنر و معماری می پردازیم می توانیم آن را مانند یک موسیقی در فضای معماری ببینیم و به آن معنا و روحیه خاصی را تزریق کنیم به طور مثال با استفاده از سایه روشن و رنگ در فضا می توان حقیقت معماری را خلق کرد فضا در غیر این صورت تنها یک "جا" است که در لفظ انگلیسی به آن there می گویند. این فضا شاید به تنهایی خود جذابیتی نداشته باشد ، این هنرها هستند که به آن جذابیت می دهند. دسته ای از هنرها در گروه معماری قرار می گیرند و دسته ای با آن ترکیب می شوند و هنر مفهومی را تشکیل می دهند.

وی اضافه کرد: ما می توانیم حتی به وسیله نقاشی کردن به دیواره های شهر مفهوم دهیم و در آن ها تغییراتی ایجاد کنیم، می توانیم با نقاشی کردن کف خیابان ها گردش شهری را تغییر می دهیم و در فضاهای اکسپوزیسیون (نمایشگاه) مانند چهار راه ها، زندگی در حال جریان را نقاشی کرد. از تمامی این موارد می توان به رابطه تنگاتنگ هنر و معماری به خصوص هنر مفهومی پی برد.

شهیدی با اشاره به معنی هنر مفهومی بیان کرد: هنر مفهومی خود یک معماری است که نکته هایی را در معماری بیان می کند یا آنکه با حرکت در فضای معماری خود را نشان می دهد. این هنر گاهی معماری را به سوی محیطی آرامبخش سوق می دهد تا در خدمت معماری باشد یا گاهی به معنای مکانی است که آرامش را بر هم می زند و آدم ها را بیدار می کند. ادامه تحصیلات در شاخه معماری هم دید فرد را نسبت به معماری عمیق تر می کند هم شخصیت وی را به عنوان یک معمار در ارائه هنر مفهومی نشان می دهد.

701

کد خبر: 800209