نرخ اهدای خون در ایران  27 نفر به 1000 نفر است/خطر انتقال هپاتیت B ،C و HIV از طریق انتقال خون بسیار کم است

مدیر عامل سازمان انتقال خون گفت: خطر عفونت های هپاتیت B ،C و HIV از طریق انتقال خون در ایران به طور معنی داری از آمریکا کمتر و در سطح کشور های اروپایی است.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از ایرنا ،علی اکبر پور فتح الله افزود: جدول تخمین خطر انتقال هپاتیت B ،C و HIV در اهدا کنندگان خون در ایران و مقایسه آن با تخمین انتقال این عفونت ها در اتریش ،جمهوری چک ،مجارستان ،سوئیس آمریکا و آلمان برآورد می شود.
وی ادامه داد: در این مدل که براساس موارد مثبت در آزمایش جستجوی ژنوم ویروس در مقایسه با آنتی بادی ضد ویروس صورت می گیرد، بر اساس دوره پنجره آزمایشگاهی می توان خطر هپاتیت B، C و HIV تشخیص داد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ،در تشخیص اغلب بیماری های عفونی، مبنای آزمایش های رایج طبی، پیدا کردن آنتی بادی ضد عوامل بیماری زا در خون های آزمایش شده است و نه پیدا کردن خود این عوامل.
از زمان ورود عامل بیماری زا به بدن فرد آلوده تا ساخته شدن آنتی بادی ضد آن ممکن است هفته ها حتی ماه ها طول بکشد، در این فاصله زمانی، آزمایش های طبی، آلودگی را نشان نمی دهند، به زبان دیگر در روند تشخیص آزمایشگاهی فاصله یا روزنه ای ایجاد می شود که این فاصله را به اصطلاح ' دوره پنجره ' می نامند، بنابر این در این دوره اگرچه درخون افراد ویروس وجود دارد ولی نتیجه آزمایش آن ها منفی است و چنانچه این خون به فردی تزریق شود می تواند سبب انتقال بیماری به فرد دریافت کننده خون شود.
مدیر عامل سازمان انتقال خون در ادامه گفت: بر اساس اطلاعات مرتبط با آزمایش بررسی ژنوم پلاسمای مازاد بر مصرف درایران که برای تولید دارو های مشتق از پلاسما ارسال شده است ،تخمین خطر این سه ویروس در پلاسما تولید شده در سازمان انتقال خون ایران هم سطح و قابل رقابت با کشورهای اروپایی است و از نظر آماری خون و فرآورده های خونی تولید شده در ایران سالم تر از آمریکا است.
در سه سال گذشته در مجموع بیش از 2و نیم واحد پلاسمای مازاد بر مصرف بیمارستانی ایران برای تولید قراردادی داروهای انعقادی مشتق از پلاسما به شرکت بیوست آلمان فرستاده شده است.
در ایران شاخص یا نرخ اهدای خون 27 نفر به ازای یکهزار نفر است که از این نظر رتبه اول را در میان کشور های منطقه داریم و هم ردیف کشور های توسعه یافته هستیم.
سالانه در ایران بیش از 2 میلیون و یکصد هزار نفر به صورت کاملا داوطلبانه خون اهدا می کنند.

704

کد خبر: 801429