ابلاغ قیمت های پایه حقوق دولتی معادن در سال ۹۶

از نکات حایز توجه در ابلاغیه یاد شده عدم افزایش قیمت پایه هیچ یک از مواد معدنی است.

به گزارش ایسکانیوز، معاون اداره کل بهره برداری معادن و دبیر کمیته حقوق دولتی معادن وزارت صنعت گفت: با مصوبه شورای عالی معادن و ابلاغ آن توسط معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت قیمت های پایه سال ۹۶ مواد معدنی معادن کشور ابلاغ شد.

سید پرهام موسوی با اعلام این خبر،افزود : از نکات حایز توجه در ابلاغیه یاد شده عدم افزایش قیمت پایه هیچ یک از مواد معدنی می باشد.

وی گفت: برمبنای این مصوبه قیمت پایه مواد معدنی سنگ گرانیت و سنگ چینی 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال 95 کاهش یافته و قیمت پایه ماده معدنی « بیتومین » نیز با 50 درصد کاهش ابلاغ گردیده است.

به گفته موسوی ، از دیگر موارد مهم مصوبه مذکور برخورداری بهره برداران دارنده پروانه بهره برداری واحد سنگبری از 20 درصد کاهش حقوق دولتی بوده که اجرای این امر در راستای ایجاد ارزش افزوده صورت پذیرفته است.

معاون اداره کل بهره برداری معادن و دبیر کمیته حقوق دولتی معادن وزارت صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد : در خصوص مواد معدنی فلزی طی مصوبه یاد شده حقوق دولتی ماده معدنی کرومیت با 3 درصد کاهش معادل 5 درصد قیمت فروش سرمعدن تعیین شده که البته درصد یاد شده برای استانهای محروم مانند: سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی معاون 2.5درصد بهای آن سرمعدن تعیین شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از سوی دیگر حقوق دولتی سنگ آهن برمبنای کلوخه معادل قیمت سال 95 برابر 5 درصد بهای ماده معدنی سرمعدن تعیین و قیمت پایه کنسانتره با 2 درصد کاهش معادل 3 درصد بهای محصول سر معدن معدن تعیین گردیده است که در این مورد نیز محرومیت استانهای کمتر برخوردار ماننند: سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به گونه ای در نظر گرفته شده که برای کلوخه سنگ آهن 2.5 درصد بهای آن سرمعدن و برای کنسانتره معدنی معادل 2 درصد بهای آن سرمعدن ابلاغ گردیده است.

موسوی تصریح کرد : از نکات مهم مصوبه یادشده معافیت پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی همراه تا ارزش 20درصد مواد معدنی اصلی برای بهره بردارانی است که نسبت به فرآوری ماده معدنی اقدام می نمایند و تفویض اختیار کاهش 10 درصد حقوق دولتی به روسای سازمان صنعت، معدن وتجارت استانها برای معادنی است که از کیفیت پایین تری برخوردارند.

منبع: فارس

401

کد خبر: 802870