فراخوان مردمی‌سازی علم و فناوری منتشر شد

نخستین فراخوان کارگروه مردمی سازی علم و فناوری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی منتشر شد.

به گزارش ایسکانیوز، مردمی‌سازی علم و فناوری عنوان فراخوانی است که از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی منتشر شده است تا به زودی شاهد نفوذ و توسعه هر چه بیشتر علم و فناوری در جامعه باشیم.

نخستین فراخوان کارگروه مردمی سازی علم و فناوری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی منتشر شد.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران مردمی سازی علم و فناوری را راهبردی مناسب برای توسعه جهت‌گیری تولیدات علم و فناوری کشور در زمینه نیاز جامعه و کاربست آن برای ارتقای کیفیت زندگی مردم می‌داند. در واقع دیدگاه صندوق از طرح مردمی سازی علم رشد، تعالی و کمال انسان است.

همچنین از دیگر اهداف صندوق تقویت زیر ساخت‌های علمی و فناوری جامعه برای افزایش آگاهی و سرمایه‌های اجتماعی و علمی جامعه است. انتشار این فراخوان نیز به دلیل ایجاد تعامل سازنده و پویا بین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از یک سو و جامعه از سوی دیگر می‌تواند اثر بخش باشد.

ایجاد ارتباط انجمن‌های مردم نهاد، موسسات اجتماعی مردمی و آحاد جامعه می‌تواند راهکاری اثر بخش و ارزان برای پاسخ به نیازهای جامعه و توانمند سازی مردم برای مشارکت در حل مشکلات کشور و توسعه فرهنگ و ارتقای سطح زندگی در جامعه باشد.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی از دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و همچنین پژوهشگران کشور دعوت می‌کند تا با مراجعه به سامانه طرح‌های پژوهشی صندوق به نشانی rtms.insf.org طرح‌های مفید و موثر پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان مرداد سال 96 ارسال کنند.

مردم و حفاظت از محیط زیست، اقتصاد خانواده، سبک زندگی با تاکید بر سلامت، کیفیت و معنویت، مدیریت خانواده با تاکید بر شناخت استعدادها و مدیریت استعدادهای فرزندان و نقش و اهمیت سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در توسعه و پیشرفت جوامع و استفاده بهینه از آب، مواد غذایی، منابع ملی و کاهش تلفات در اسراف عناوین پیشنهادی طرح‌های پژوهشی هستند.

200

کد خبر: 803550