اطلاعات ژنتیک بیش از 10 هزارتن ازمجرمان سابقه دارثبت شده است

 رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: تاکنون اطلاعات ژنتیک بیش از 10 هزار تن از مجرمان و متهمان سابقه‌دار در بانک اطلاعات ژنتیک ثبت شده است.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از ایرنا، احمد شجاعی با بیان این مطلب افزود: 10 هزار پروفایل ژنتیکی متهمان و مجرمان از سال گذشته استخراج و ثبت این اطلاعات در بانک اطلاعات ژنتیک آغاز شده است.
وی ادامه داد: امسال نیز در صورت تامین اعتبارات، اطلاعات 30 هزار مجرم را وارد این بانک خواهیم کرد.
وی بیان داشت: اطلاعات موجود در بانک شامل پروفایل مجرمان برحسب اولویت جرایم وهمچنین پروفایل های کشف شده از صحنه وقوع جرم است.
شجاعی گفت: با تطبیق این دو می توان مشخص کرد چه کسی در چه صحنه ای مرتکب جرم و جنایت شده است.
وی در خصوص اولویت های این بانک ژنتیک نیز تصریح کرد: 30 تا 40 گروه در اولویت قرار دارند، اما هم اکنون 5 تا 6 گروه در اولویت اول قرار دارند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی تاکید کرد: هم اکنون این بانک در 10 مرکز استان فعال شده است و اطلاعات مجرمان سابقه دار را وارد بانک می کنند ،اما خود بانک در تهران و سازمان مرکزی پزشکی قانونی مسقر است.
وی در مورد دسترسی به اطلاعات این بانک نیز اظهارکرد: هم اکنون پزشکی قانونی به این اطلاعات ژنتیکی این بانک دسترسی دارد، اما در آینده پلیس آگاهی و هیات امنا این بانک نیز می توانند دسترسی داشته باشند.
به گزارش ایرنا، پروژه بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران با نمونه گیری از مجرمان استان های اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و فارس تیر ماه سال گذشته به طور رسمی آغاز شد.
اطلاعات موجود در بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران شامل پروفایل مجرمان بر حسب اولویت جرایم و پروفایل های کشف شده از صحنه وقوع جرم است که با تطبیق این دو مورد می توان مشخص کرد چه کسی در چه صحنه ای مرتکب جرم و جنایت شده است.
این رویه علمی نقش بسزایی در کنترل و پیشگیری از جرائم را ایفا می کند که به موجب قانون برنامه پنجم توسعه مسئولیت راه اندازی آن توسط قوه قضائیه بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته شد.

701

کد خبر: 820860