هفتمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی (OSCE) دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود

دکتر فرهاد ادهمی مقدم، مدیرکل دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی و امور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری هفتمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی این دانشگاه درتاریخ ۱۹ مردادماه ۱۳۹۶ در ۴ واحد پزشکی تهران، تبریز، مشهد و نجف آباد خبر داد.

به گزارش ایسکانیوز، مدیرکل دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی و امور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: آزمون صلاحیت های بالینی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای متقاضیان برگزار خواهد شد.

وی افزود: واحد پزشکی تهران محل برگزاری آزمون دانشجویان واجد الشرایط واحدهای پزشکی تهران و قم؛ واحد نجف آباد محل برگزاری آزمون دانشجویان واجد الشرایط واحدهای یزد، قشم، کازرون و نجف آباد؛ واحد مشهد محل برگزاری آزمون دانشجویان واجد الشرایط واحد مشهد، شاهرود و تنکابن؛ و واحد تبریز محل برگزاری آزمون دانشجویان واجد الشرایط تبریز می باشد.

201

کد خبر: 822352