شعار "یا مقاله بنویسید یا اخراجید" منسوخ شده است!

رییس سابق دانشگاه صنعتی شریف ضمن بیان اینکه علم نافع می توانند منفعت تولید کند، ایجاد پارک ها و شهرهای علم و فناوری را یکی از موثرترین راه های تولید ثروت در دانشگاه ها ارزیابی کرد.

دکتر رضا روستا آزاد رییس سابق دانشگاه شریف در گفت و گو با ایسکانیوز درخصوص ارائه راهکارهایی که دانشگاه های غیر دولتی برای کسب درآمد می توانند در کنار دریافت شهریه از دانشجویان داشته باشند گفت: این نه تنها برای دانشگاه‌های غیردولتی بلکه برای دانشگاه‌های دولتی هم مطرح است. واقعیت قضیه این است که دانشگاه‌ها در ابعاد گسترده می توانند در معرض تولید علم نافع و یا علم غیرنافع باشند.

او ادامه داد:دانشگاه ها از علم نافع می توانند منفعت تولید کنند و به جامعه برسانند و درآمد حاصل از این موضوع را پشتوانه کار خود قرار دهند.

روستا آزاد عنوان کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، علم نافع در دانشگاه ها به این شکل است که از خروجی های خود چه در قالب انسان و چه ابزارهای پیشرفته، کسب درآمد کرده و از محل این درآمدها به دولت مالیات می دهند و از این راه هزینه‌های خود را می پردازند.

او ادامه داد: در کشور ما دانشگاه‌ها یا در تولید علم نافع ضعیف هستند و یا اینکه ساختار تولید آن را نمی شناسند. راه‌حل این موضوع در این است که دانشگاه‌ها بتوانند در پیرامون خود، شتاب دهنده‌ها، پارک های علم و فناوری و مراکز و شرکت‌های تخصصی ایجاد کنند که حاصل فعالیت اساتید و دانشجویان باشد.

رییس سابق دانشگاه شریف به پیشرفت کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا اشاره کرد و گفت: در دانشگاه این کشورها در سال های گذشته شعاری خطاب به اساتید و دانشجویان به این مضمون بود که:« یا مقاله بنویسید یا اخراجید»، اما بعدها به این نتیجه رسیدند که مقاله تنها کار ضروری یک مجموعه علمی نیست و نهایتا شعاری را سرلوحه کار خود قرار دادند به این معنا که:«یا از راه علم پول درآورید یا اخراجید».

او عنوان کرد: بنابراین باید به سمتی حرکت کرد که تولید علم برای ما کارآمد باشد و تولید ثروت کند، در این راستا دانشگاه ها ناگزیر هستند که در پیرامون خود با ایجاد شرکت های دانش بنیان با صنعت اتصال پیدا کنند.

وی به دانشگاه ام آی تی اشاره کرد و گفت: این دانشگاه با دارا بودن شرکت های دانش بنیان معتبر در اطراف خود توانسته است به اقتصاد هفتم دنیا دست پیدا کرده و از این راه نیاز خود را به دریافت شهریه محدود کند یا دانشگاه‌ها در ایرلند موظف هستند از کارهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان، ایجاد اشتغال کنند.

روستا آزاد در پایان خاطرنشان کرد: تفاوتی نمی کند که در کدام کشور این اتفاق می افتد، امروزه وظیفه دانشگاه ها حرکت به سمت کارآفرینی و اشتغال زایی است و همان طور که گفته شد ایجاد پارک ها و شهرهای علم و فناوری می تواند در این راستا مثمر ثمر باشد.

200/202

کد خبر: 823790