رئیس شوراهای حل اختلاف کشور رسیدگی صلحی به بسیاری از پرونده های پیچیده با استفاده از ظرفیت های صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف و پایین بودن نرخ نقض آرای شوراها و پرونده های مانده را نشان از نقش ارزنده شوراها  در نظام قضایی کشور عنوان کرد.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از میزان، رئیس شوراهای حل اختلاف کشور گفت: از مجموع 2357071 پرونده منجر به حکم شوراهای حل اختلاف درسال 95 تعداد 141675 فقره پرونده مورد اعتراض قرار گرفته است و این آمار نشان می دهد که بیش از 94 درصد آرای صادر شده در شوراهای حل اختلاف مورد تایید طرفین دعواست .

حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بیش از 94 درصد آرای صادر شده در شوراهای حل اختلاف مورد تایید طرفین دعواست اظهارکرد: از مجموع 2357071 پرونده منجر به حکم شوراهای حل اختلاف درسال 95 تعداد 141675 فقره پرونده مورد اعتراض قرار گرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین میانجی افزود: کاهش مراجعات مردمی به دادگاه ها و دادسراها از عملکرد مثبت شوراهای حل اختلاف بوده است ، آمار تعداد شعب شوراهای حل اختلاف در پایان سال 95 معادل 6902 شعبه بوده است که از این تعداد 4120شعبه شهری و 2782 شعبه روستایی است.

وی اضافه کرد: از این آمار بیشترین تعداد شعب شهری مربوط به استان تهران با 558 شعبه و کمترین آمار مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 50 شعبه است .

به گفته رئیس شوراهای حل اختلاف کشور، در سال 95، 3 میلیون و 330 هزار و 350 پرونده در 6902 شعبه در سراسر کشور مختومه شده است که میانگین تعداد پرونده مختومه هر شعبه در سال 482 پرونده است از این تعداد پرونده، 691475 پرونده منجر به صلح و سازش شده است .

وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف از ماهیت سازشی برخوردار نیستند ، این مرکز به تهیه نسبت آماری تحت عنوان درصد سازش به پرونده های دارای سازش اقدام کرده است که براین اساس نسبت پرونده های سازشی به پرونده های دارای ماهیت سازش در سال 95،معادل 4/32 درصد است .

میانجی همچنین گفت: درسال 95،تعداد آرای نقض شده شوراهای حل اختلاف معادل 8476 فقره است که با توجه به تعداد پرونده های اعتراض شده دراین سال که معادل 141675 فقره بوده است نسبت به نقض آرای اعتراض شده معادل 6درصد است که این رقم در برخی از استانهای کشور به 2 درصد هم می رسد.

معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در سال 95،با راه اندازی تعداد 158 شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان در سراسر کشور ، تعداد پرونده وارده به این شعب معادل 26283 فقره پرونده است که از این تعداد 25665 فقره مختومه شده است .

وی افزود: همچنین تعداد 6208 نفر از زندانیان توسط شوراهای حل اختلاف ویژه زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشته اند دراین رابطه ، 26283 فقره پرونده وارده که 25165 فقره پرونده مختومه شده است.

705

کد خبر: 829004