جزئیات تغییر و تحولات وزارت بهداشت در روز گذشته

در هر وزارتخانه ای پس از انتصاب وزیر تغییراتی ایجاد می شود، روز گذشته نیز وزارت بهداشت دستخوش این تحولات بود .

به گزارش خبرنگار ایسکانیوز ،روز گذشته وزیر بهداشت حکم عزل برخی از معاونان خود را صادر کرد و برخی را به عنوان مشاور و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی منصوب کرد.جزئیات عزل و نصب های وزارت بهداشت و بیوگرافی آن ها به شرح زیر است:

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

با حکم وزیر بهداشت، دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت در دولت یازدهم به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب شد.

وی استادیار متخصص تمام وقت قلب و عروق است. از سوابق علمی و اجرایی دکتر محمد حاجی آقاجانی می توان به دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1369، بورد تخصصی قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1376،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1376،رئیس دانشکده علوم پزشکی شاهرود از سال 1376 تا سال 1381،رئیس بیمارستان امام حسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1385 تا سال 1391 اشاره کرد.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت

انتصاب دیگری که طی روز گذشته در وزارت بهداشت انجام شد، انتخاب معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت توسط سید حسن هاشمی بود که دکتر علی اکبر حق دوست در دولت دوازدهم با این سمت مشغول به کار خواهد شد. همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکم دیگری دکتر حق دوست را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان منصوب کرد.

وی متولد 1350 و زاده کرمان است و از دانشکده لندن، معادل کارشناسی ارشد آمار حیاتی و Phd اپیدمیولوژی خود را دریافت کرده است.از جمله سوابق وی می توان به استاد افتخاری دانشکده بهداشت دانشگاه لندن، رئیس مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت HIV/ ایدز؛ رئیس پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، رئیس دبیرخانه تحقیقات کاربردی، مشاور علمی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر کشور در وزارت بهداشت،معاون آموزشی، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، دبیر شورای بورسیه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، رئیس هیات مدیره انجمن سرطان استان کرمان، عضو بورد تخصصی و هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته اپیدمیولوژی کشور، کمیته علمی مدیریت HIV/ ایدز منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی و هیات مدیره نظام پزشکی کرمان اشاره کرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حکمی در شب گذشته دکتر غلامرضا اصغری را به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو منصوب کرد. وی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشغول به کار بوده است.

وی متخصص گیاهان دارویی - در لاین تحقیقاتی تولید متابولیت‌های ثانویه دارویی از طریق کشت سلولی گیاهی - و عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و استاد گروه فارماکوگنوزی داروسازی است.از جمله سوابق وی می توان به معاون امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1368، قائم مقام ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1367 تا 1368، معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1373 تا 1376 و همچنین ریاست دانشکده داروسازی از سال 1376 تا اشاره کرد.

در دولت یازدهم ،دکتر رسول دیناروند ریاست سازمان غذا و دارو را بر عهده داشت.

معاون بهداشت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شب گذشته در حکمی دکتر علیرضا رئیسی را به سمت معاون بهداشت منصوب کرد.همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکم دیگری دکتر رئیسی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بوشهر منصوب کرد.

وی پیش از این به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر فعالیت داشته است.دکتر علی اکبر سیاری در دولت روحانی به عنوان معاون وزیر بهداشت مشغول به کار بود.

مشاور وزیر بهداشت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی طی شب گذشته دکتر رسول دیناروند را به سمت مشاور خود منصوب کرد.وی در دولت یازدهم به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو مشغول به کار بوده است. دیناروند عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۶۹ تاکنون است.وی همچنین استاد فارماسیوتیکس دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

مشاور دیگر وزیر بهداشت

وزیر بهداشت با صدور حکمی طی شب گذشته ، دکتر علی اکبر سیاری را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.وی پیش از این در وزارت بهداشت به عنوان معاون بهداشت مشغول به کار بوده است. از جمله سوابق علمی و اجرایی وی می توان به استخدام در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی آذر 1363 بعنوان استادیار گروه اطفال ،معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،قائم مقام و معاون هماهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، معاون هماهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،معاون هماهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سرپرست مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ،معاون وزیر و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، معاون بهداشتی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ، معاون امور هماهنگی و دبیر مجامع ، شوراها و هیأت های امناء وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی، مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ریاست بخش گوارش بیمارستان کودکان مفید از خرداد ماه و مدیر گروه اطفال اشاره کرد.

اولین مدیر ارشد زن در وزارت بهداشت دولت دوازدهم

اولین انتصابی که درروز گذشته توسط سید حسن هاشمی صورت گرفت، دکتر طاهره چنگیز بود که به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منصوب شد.وی استاد تمام گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پزشک و دارای مدرک دکترای فارماکولوژی است و قبل از این حکم، دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.همچنین دکتر چنگیز مشاور مرکز ملی تحقیقات آموزش پزشکی است و در دولت یازدهم نیز معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز بود.

خبرنگار :نیوشا یعقوبی

701

کد خبر: 829284