کشف ۴۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مرند

دادستان مرند از کشف و ضبط ۴۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایسکانیوز، علیپور گفت : در طی دو مرحله عملیات سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهرستان مرند 2 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر شدند.

وی افزود: از یک متهم ۴۷ کیلوگرم تریاک و از متهم دیگر ۲. ۵ کیلوگرم هرویین و ۲ کیلوگرم شیشه صنعتی کشف و ضبط شد.
دادستان شهرستان ویژه مرند خاطرنشان کرد: هر دو پرونده به بازپرسی شعبه اول دادگستری شهرستان ارجاع داده شد و ۲ متهم این پرونده هم با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند.وی افزود: از یک متهم ۴۷ کیلوگرم تریاک و از متهم دیگر ۲. ۵ کیلوگرم هرویین و ۲ کیلوگرم شیشه صنعتی کشف و ضبط شد.
دادستان شهرستان ویژه مرند خاطرنشان کرد: هر دو پرونده به بازپرسی شعبه اول دادگستری شهرستان ارجاع داده شد و ۲ متهم این پرونده هم با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند.

900

کد خبر: 833705