طرح ایمن سازی اماکن دانشجویی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای اجرا می شود

طرح سراسری ایمن سازی اماکن دانشجویی شامل، خوابگاه ها، سلف سرویس دانشگاه فنی و حرفه ای اجرایی می شود.

به گزارش ایسکانیوز، دانشگاه فنی و حرفه ای در بخشنامه ای از دانشکده و آموزشکده های این دانشگاه خواست که نسبت به ایمن سازی اماکن دانشجویی از قبیل خوابگاه ها، سلف سرویس و اماکن دانشجویی اقدام کنند که بخش هایی از آن به شرح زیر است :

با توجه به ضرورت پیش بینی حوادث احتمالی و غیر مترقبه و ایجاد آمادگی لازم و افزایش آگاهی و مهیا کردن الزامات و امکانات مورد نیاز در زمان بروز حوادث باید کمیته ایمن سازی در مرکز مذکور تشکیل شود، همچنین از کارشناسان آتش نشانی به منظور بازدید از اماکن دانشجویی و بررسی کارشناسی دعوت شود.

همچنین توصیه می شود با هماهنگی با مسولین ذیربط تلاش شود این موضوع با کمترین هزینه انجام شود.

اهم فعالیت های انجام شده، تعمیرات تجهیزات و امور عمومی در خوابگاه به تفکیک از سال های ۹۳، ۹۴، ۹۵، به صورت مصور در قالب کتابچه تا تاریخ۱۵ شهریور ۹۶ به معاونت دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای ارسال شود.

کد خبر: 834141