شرایط  واجب شدن  نفقه چیست؟

 قانون مدنی شرایط وجوب نفقه را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از میزان، مطابق قانون مدنی قانون مدنی شرایط وجوب نفقه را برشمرده که به شرح زیر است:


۱- دایم بودن نکاح: مطابق موارد ۱۱۰۶ و ۱۱۱۳ قانون مدنی، عقد نکاح زوجین باید به صورت دایم باشد، ولی در عقد موقت پرداخت نفقه از سوی زوج به همسر واجب نیست مگر در سند عقد موقت، شرطی مبنی بر پرداخت نفقه از سوی زوج تعهد شده باشد.


قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ تصریح دارد که: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.


در ماده ۱۱۱۳، نفقه را در نکاح موقت در صورت شرط، لازم می‌داند.


۲- تمکین کامل همسر: در حقوق اسلامی تمکین به دو معنای زیر است:


الف) تمکین خاص، که شامل انجام دادن وظایف زناشویی است.


ب) تمکین عام، که عبارت است از: اطاعت زن از شوهر در امور جاری زندگی مشترک به نحو متعارف


استحقاق نفقه در عقد دایم مشروط به تمکین همسر است. در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ایران آمده است هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

700

کد خبر: 840021