3 مدیر زن در منطقه 13 شهرداری منصوب شدند

در راستای تحقق رویکرد شهردار تهران در اختصاص 30 درصد از پست‌های مدیریت شهری به بانوان و با دستور شهردار منطقه 13 ،  سه  مدیر زن در منطقه 13 معرفی و منصوب شدند.

به گزارش ایسکانیوز مرتضی رحمان زاده ، شهردار منطقه 13 در اولین جلسه کمیته منابع انسانی با اشاره به قول شهردار تهران در خصوص اختصاص 30 درصد از پست‌های مدیریت شهری به بانوان و جوانان گفت : در این راستا با شناسایی زنان توانمند و متخصص برای مناصب مدیریتی در مجموعه شهرداری منطقه 13 ، سه مدیر زن در رده های مدیران میانی منصوب شدند .

وی با بیان اینکه در انتصابات صورت گرفته از توان و تخصص بانوان شاغل در مجموعه نواحی و معاونت ها استفاده شد افزود: با شناسایی بانوان توانمند در مجموعه منطقه ، شرایط برای آنها فراهم شد تا در رده های میانی مناصب مدیریتی کسب تجربه کنند.

شهردار منطقه به روال و روند اداری انتصابات در شهرداری اشاره کرد و افزود: سپیده رجبی به عنوان معاون اداره درآمد ، صدیقه تاجیک به عنوان رئیس اداره برنامه ریزی ،مالی و اداری ناحیه یک و مهناز پور علی به عنوان رئیس اداره برنامه ریزی ، مالی و اداری ناحیه چهار در این جلسه معرفی و منصوب شدند.

700

کد خبر: 840785