نایب رئیس شورایعالی و رئیس هیأت اجرایی بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر رضا ملک زاده را به عنوان نایب رئیس شورایعالی و رئیس هیأت اجرایی بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب کرد.

به گزارش ایسکانیوز، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر رضا ملک زاده
معاون محترم تحقیقات و فناوری


به موجب این ابلاغ، جنابعالی به عنوان نایب رئیس شورایعالی و رئیس هیأت اجرایی بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب می شوید. امید است با توجه به تجربیات ارزشمند و درایت شما شاهد برگزاری هرچه با شکوهتر این دوره از جشنواره باشیم. توفیق جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواهانم.

وزیر بهداشت همچنین در حکم دیگری دکتر اصغر عبادی فر را نیز به عنوان « دبیر هیات اجرایی بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی» منصوب کرد.
متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر اصغر عبادی فر
رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوریبا توجه به تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان « دبیر هیات اجرایی بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی» منصوب می شوید. توفیق شما را از درگاه خداوند متعال خواهانم.

701

کد خبر: 846394