یک روبات شهروند عربستان شد

برای نخستین بار در جهان عربستان به یک روبات حق شهروندی اعطا کرد.

به گزارش ایسکانیوز، عربستان سعودی برای نخستین بار در جهان یک روبات انسان نما را شهروند خود اعلام کرد.

این روبات به نام صوفیا در کنفرانسی در ریاض خوشحالی خود را از دریافت حق شهروندی عربستان اعلام کرد. این در حالی است که برخی کارشناسان شهروند شدن صوفیا را پدیده ای عجیب و عده ای دیگر آن را ترمیناتور واقعی می نامند.

شرکت هنگ کنگی هانسون رباتیک، صوفیا را طراحی کرده است.

صوفیا هنگام سخنرانی در کنفرانس ریاض گفت: این لحظه ای تاریخی است که یک روبات حق شهروندی کشوری را دریافت می کند.

منبع: مهر

کد خبر: 862016