فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ ها در دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر می شود

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه بازدید از کتابخانه و مرکز اسناد علمی دکتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات گفت: راه اندازی و حمایت از فعالیت شرکتهای دانش بنیان و استارت آپ‌ها از برنامه های اصلی و اولویت دار معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی اشت.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از واحد علوم و تحقیقات، دکتر بیژن رنجبر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مرکز اسناد و کتابخانه واحد علوم و تحقیقات، خوشبختانه از نظر محتوای گردآوری شده و همچنین فضا و ساختار فیزیکی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.

وی افزود: در این مرکز فضای لازم برای راه اندازی ۱۶ شرکت دانش بنیان وجود دارد، با توجه به ظرفیت این واحد دانشگاهی به زودی شاهد فعالیت بیش از پیش شرکتهای دانش بنیان خواهیم بود.

دکتر رنجبر افزود: همانطور که مقام معظم رهبری بارها تأکید داشته اند، باید علوم تولیدی در دانشگاه ها نافع، کاربردی و تجاری سازی شوند تا بتوان بر اقتدار و قدرت سیاسی و اقتصادی کشور بیش از پیش افزود. از آنجایی که مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی با حدود ۴۰۰ واحد از توان تولید علمی بالایی برخوردار است، می تواند در عرصه توسعه و پیشرفت کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. بنابراین کاربردی و تجاری سازی علوم، اهم فعالیت های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد را تشکیل خواهد داد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: ایجاد شرکتهای دانش بنیان تنها در واحد های تهران صورت نخواهد گرفت، بلکه با توجه به ظرفیت موجود در مناطق مختلف دانشگاه آزاد، شرکتهای دانش بنیان ایجاد خواهد شد.

کد خبر: 863309